Jak wyjaśnia w rozmowie dr Paweł Radomski z Instytutu Zootechniki rasy rodzime zwierząt gospodarskich, charakteryzują się cennymi walorami, w tym genetycznymi, żywienie zwierząt, wykorzystanie paszy gospodarskiej, odporność na choroby, przystosowanie do regionalnych warunków środowiskowych, czy też kończąc na produktach uzyskiwanych od nich, które są prozdrowotne, ale mają też bardzo dobre cechy organoleptyczne.

- Instytut realizuje projekt BioStrateg, ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jest to jeden z projektów w tematyce ras rodzimych w Polsce, który najszerzej dotyka tej tematyki. Obejmuje wszystkie zagadnienia począwszy od genetyki, mutacji chorób, poprzez żywienie biotechnologię rozrodu, warunki ekonomiczne hodowli ras rodzimych, wykorzystanie użytków zielonych. Produkcje produktów z ras rodzimych i system certyfikacji tych produktów, który dotyczyłby zarówno hodowców jak i przetwórców. Cała nasz praca w tym projekcie jest skierowana na konsumenta. To konsument musi poznać walory tych produktów oraz ideę istnienia ras rodzimych. Chcemy, by w konsumentach obudził się patriotyzm konsumencki, to korzystnie wpłynie na patriotyzm hodowlany - powiedział dr Radomski.