Dzięki transakcji CIECH SA zyskuje dostęp do nowych rynków zbytu w południowej Europie, północnej Afryce, Ameryce Południowej i Australii oraz przejmuje portfel substancji czynnych i 120 rejestracji produktów.

W porównaniu do umowy zobowiązania do sprzedaży z końca maja 2017 roku, zmianie uległa wielkość przejmowanego pakietu akcji hiszpańskiej spółki - z 75 proc. do 100 proc. Tym samym wartość transakcji wzrosła do 44,6 mln euro. Spółka Proplan zostanie włączona w strukturę Grupy CIECH, a jej wyniki będą konsolidowane od trzeciego kwartału 2018 roku.

- Zgodnie z zapowiedziami zamknęliśmy transakcję przejęcia hiszpańskiego Proplanu
i przystępujemy do operacyjnej integracji spółki z CIECH. To bardzo ważny moment w najnowszej historii CIECH, który do tej pory poza Polską przejmował firmy działające w ramach biznesu sodowego. Zakup Proplanu umożliwia ekspansję zagraniczną dzięki dostępowi do wielu perspektywicznych rynków i dużemu portfelowi rejestracji produktowych – powiedział Maciej Tybura, prezes zarządu CIECH S.A.

Proplan to dostawca generycznych środków ochrony roślin. Przejęcie Proplanu daje Grupie CIECH dostęp do zarejestrowanych substancji czynnych i produktów końcowych. Potencjalne synergie wynikające z przejęcia obejmują także wzajemną wymianę portfela produktów dostępnych na rynkach macierzystych (Hiszpania i Polska to odpowiednio 4. i 6. rynek środków ochrony roślin w Europie) oraz dostęp do infrastruktury badawczo-rozwojowej.

>>CIECH S.A. przejmuje portfel substancji czynnych