Sprawozdanie dotyczące pomocy publicznej udzielonej w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 r. było we wtorek przedmiotem połączonych komisji: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Pomoc udzielana była m.in. w formie dotacji, ulg, zwolnień podatkowych, pożyczek i kredytów udzielonych na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku - referował wiceminister w resorcie rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Ciecióra.

De minimis w 2021 r.

Jak przekazał, pomocy de minimis w 2021 roku w sektorze rolnictwa udzielono w wys. 79 mln 769 tys. euro. - Oznaczało to wykorzystanie na dzień 29 listopada 2021 r. w 100 proc. limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis określonej dla sektora rolnictwa w RP w wysokości 295 mln 932 tys. 125 euro na trzy lata podatkowe - wyjaśnił wiceminister.

W formule pomocy de minimis w rolnictwie udzielane są m.in. dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego, pożyczki dla producentów świń, na spłaty zobowiązań cywilno-prawnych, kredyty klęskowe na wznowienie produkcji, kredyty na zakupy ziemi itp.

W sektorze rybołówstwa i akwakultury w 2021 r. udzielono pomocy de minimis w wysokości 106 757 euro.

- Poza pomocą de minimis w 2021 roku udzielono pomocy publicznej w sektorze rolnictwa w kwocie prawie 3 mld 770 mln zł w ramach zgłoszonych lub notyfikowanych Komisji Europejskiej programów. To wsparcie dotyczyło m.in. dopłat do składek z tytułów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarczych oraz częściowego dofinansowania odszkodowań wypłacanych producentom rolnym w związku z suszą - przekazał Ciecióra.