Kto wygra najbliższe wybory parlamentarne, już niebawem się przekonamy, tak samo jak niedługo dowiemy się na kogo tym razem zagłosuje polska wieś.  Czy będzie to PiS, jak poprzednio? PSL? Agrounia? A może jednak czarnym koniem okaże się Konfederacja?

Konfederacja trzecią siłą w Polsce?

Według najnowszego sondażu PGBO, Konfederacja jest aktualnie trzecią siłą polityczną w Polsce.

Ba, w opinii Bartłomieja Pejo, szefa sztabu wyborczego tej partii, który powołuje się na interaktywny timeline poparcia partii w grupie zawodowej rolników opracowany przez @Daniel Pers (tt), Konfederacja cieszy się 13,84% poparciem wśród polskich rolników. Dla porównania: PiS 36,89%, PSL 12,86%, KO 12,09%, Agrounia (z Porozumieniem) 11,94%.

Konfederacja jest coraz bardziej widoczna

Analiza czynników, w tym nastrojów społecznych (zwłaszcza rolniczych), które wpływają aktualnie na wzrost lub spadek popularności partii politycznych w naszym kraju to temat na osobny artykuł, tymczasem faktem jest, że Konfederacja jest coraz lepiej ostatnio widoczna. Dwa tygodnie temu obecna była na przejściu granicznym w Medyce z interwencją poselską ws. niekontrolowanego importu zbóż z Ukrainy do Polski. 

Natomiast kilka dni temu partia wsparła strajk polskich przewoźników. Głośnym echem w sektorze hodowli zwierząt odbiła się ubiegłotygodniowa wypowiedź Krzysztofa Bosaka, jednego z liderów Konfederacji,  dotycząca projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach mających na celu poprawę nadzoru nad zdrowiem i ochroną zwierząt. 

W tym samym czasie partia poinformowała, że zainaugurowano powstanie Zespołu Rolnego Konfederacji. Martę Czech, rzeczniczkę Konfederacji Korony Polskiej - jednej z partii koalicyjnych Konfederacji, zapytaliśmy, co konkretnie Konfederacja chce zaproponować polskiej wsi?

- Rolnictwo zawsze leżało nam na sercu. Wielu członków Konfederacji, włącznie ze mną jest rolnikami z krwi i kości, mamy swoje gospodarstwa. Wśród nas są właściciele gospodarstw sadowniczych, warzywniczych, roślinnych, hodowli bydła i drobiu - tak więc, każda branża jest u nas "obstawiona" przez praktyków i ekspertów w danej dziedzinie - przyznała w rozmowie z farmer.pl Marta Czech.

Jak dodała, Konfederacja postanowiła mocniej zaangażować się w prace na rzecz polskiego rolnictwa i rolników. W Zespole Rolnym partii pracę zadeklarowało 10 posłów, natomiast jak przyznała Marta Czech, Konfederacja zaprasza do współpracy wszystkie osoby, którym na sercu leży dobro polskiego rolnictwa, "tak by mogło ono konkurować na równych warunkach z rolnictwem nie tyko europejskim, ale i światowym".

Jedną z takich współpracujących z Konfederacją osób jest Wiesław Gryn z Oszukanej Wsi.

Co Konfederacja proponuje polskiej wsi?

Jak informuje Marta Czech, podstawowe postulaty Konfederacji w obszarze rolnictwa to:

  • dbałość o bezpieczeństwo żywnościowe Polski jako jeden ze strategicznych kierunków zarządzania państwem (podkreślamy, że gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce jest polski rolnik) - restrukturyzacja/wznowienie sieci cukrowni, młynów, tłoczni oleju, mleczarni etc. z polskim kapitałem na terenie całego kraju;
  • swoboda działalności rolnej, koniec z niepotrzebną biurokracją, kontrolami etc. – odsunąć urzędnika od rolnika;
  • asertywna polityka na forum UE - wypowiedzenie absurdalnej polityki klimatycznej, koniec z niekorzystnymi umowami UE z krajami trzecimi (UE-Mercosur), takie same zasady dla wszystkich uczestników unijnego rynku, odrzucenie pomysłów ekoaktywistów np. zakaz chowu klatkowego itd.
  • udział w tworzeniu stabilnego prawa i przewidywalnej przyszłości dla polskiego rolnictwa;
  • rozwijanie eksportu produktów polskiego rynku rolnego i zatrzymanie niekontrolowanego importu(casus nieprzebadanego ziarna technicznego z Ukrainy);
  • promocja sprzedaży bezpośredniej od rolnika do konsumenta – od pola do stołu;
  • polska żywność rozpoznawalną marką na całym świecie.

Ustawa to nie wszystko, ważne jest też jej uzasadnienie

Odnosząc się do zarzutu "niedoczytania" i "rozpowszechniania fejk newsów" w kontekście projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach mających na celu poprawę nadzoru nad zdrowiem i ochroną zwierząt, jaki do Konfederacji, a konkretnie do osoby Krzysztofa Bosaka, skierował na konferencji prasowej wiceminister Rafał Romanowski Marta Czech stwierdziła, że problemem jest tu przede wszystkim sprzeczność, jaka jest między samą propozycją wspomnianej ustawy a jej uzasadnieniem, które nie jest spójne. W jej ocenie, tak skonstruowane przepisy rodzą wiele wątpliwości i stwarzają pole do szerokiej i dowolnej interpretacji, także tej na niekorzyść rolnika, a tego prawnicy Konfederacji chcieliby uniknąć na przyszłość.

- O tym dokładnie mówił poseł Krzysztof Bosak - zaznaczyła Marta Czech.