Copa-Cogeca to organizacje reprezentujące unijnych rolników. Ich członkiem jest m.in. Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych.

W Parlamencie Europejskim w ubiegłym tygodniu odbyło się wysłuchanie publiczne na temat wpływu strategii "Od pola do stołu" na rolnictwo i systemy żywnościowe. Podczas spotkania, któremu przewodniczyli szef Komisji Rolnictwa PE Norbert Lins i szef Komisji Środowiska Pascal Canfin, swoje raporty na ten temat przedstawili m.in. eksperci z Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych oraz Wagenigen University.

Zdaniem Linsa, analizy, które już zostały zrobione są bardzo przydatne, gdyż dają możliwość zapoznania się z różnymi punktami widzenia, ale konieczna jest ocena wpływu nowej polityki rolnej z Komisji Europejskiej.

Z raportu Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) wynika, że wprowadzenie Zielonego Ładu w rolnictwie doprowadzi do 12 proc. spadku produkcji rolniczej oraz wzrostu cen żywności o 17 proc.

Jednocześnie poważne zakłócenia czekają handel zagraniczny, szacowany jest 20 proc. spadek eksportu z UE oraz 2 proc. wzrost importu. Zdaniem amerykańskich ekspertów rolnicze dochody w UE spadną o 16 proc.

Do podobnych wniosków dochodzą naukowcy z holenderskiego Wagenigen University. Ich zdaniem Zielony Ład, który zakłada znaczące redukcję stosowania pestycydów i nawozów doprowadzi do obniżenia produkcyjności i znacznych strat w plonach. W jednym z możliwych scenariuszy mówi się, że w Polsce produkcja jabłek spadnie o 50 proc., rzepaku - o 18 proc., buraków cukrowych - 23 proc., a chmielu - o 16 proc.

W przypadku produkcji zwierzęcej osiągnięcie celów Zielonego Ładu może prowadzić do zmniejszenia pogłowia zwierząt rzędu od 10 do 15 proc.

Zdaniem Copa-Cogeca potrzebne jest jedno kompleksowe badanie dotyczące wpływu proponowanych zmian na europejskiej rolnictwo. A nie jak proponuje Komisja Europejska seria badań dotyczących różnych celów.

Badania wpływu każdej propozycji legislacyjnej oddzielnie nie dadzą żadnego wglądu w to, co naprawdę wydarzy się jutro w naszych gospodarstwach, w importowanych kontenerach, na rachunkach finansowych i co stanie się z cenami, które ludzie widzą na półkach sklepowych.

Jeśli Komisja Europejska jest w stanie określić tak ambitne cele to powinna być także w stanie ocenić ich wpływ argumentuje przewodniczący grupy roboczej "Wołowina" Copa-Cogeca Jean-Pierre Fleury.

Organizacje skupione w Copa-Cogeca zwracają uwagę, że jest coraz mniej czasu, gdyż nowa, zielona Wspólna Polityka Rolna ma wejść w życie już 1 stycznia 2023 r. Najbliższe miesiące będą więc decydujące.