Sektor wina prowadził prace nad konstruktywnym podejściem do tego wyzwania i zobowiązuje się do zaprezentowania ambitnego i nowoczesnego podejścia do kwestii odpowiedniego dostarczania konsumentom niezbędnych informacji.

Europejski sektor wina, reprezentowany przez Europejski Komitet Przedsiębiorstw Winiarskich (CEEV), Europejska Konfederacja Niezależnych Plantatorów Winorośli (CEVI), Copa i Cogeca oraz Europejska Federacja Wina o Określonej Nazwie Pochodzenia (EFOW), podjął wyzwanie samoregulacji i przedstawił komisarzowi Andriukaitisowi innowacyjną propozycję.

W związku ze specyfiką zarówno produktu, jak i sektora, europejski sektora wina proponuje rozwiązanie, które pozwoli sprostać podwójnemu wyzwaniu: z jednej strony pozwala odpowiednio przekazywać konsumentom informacje o produkcie, z drugiej natomiast jest możliwe do wprowadzenia dla wszystkich podmiotów działających w obrębie tego sektora.

Prezes EFOW, wyjaśnił, że federacja stara się sprostać wymaganiom konsumentów. Europejski sektor wina nie ma nic do ukrycia. Federacja jest dumna z produktów wysokiej, jakości oraz z rygorystycznych praktyk enologicznych. Rozwiązanie aktualnie proponowane, ma służyć utrzymaniu relacji z konsumentem opartej na zaufaniu.

Sektor podejmuje się stosowania metody, która zgodnie z prawem unijnym, pozwala na wskazanie, czy to na butelce czy online, liczby kalorii w przeliczeniu na 100 ml oraz składników produktu. Przewodniczący grupy roboczej Copa i Cogeca ds. wina, dodał, że w przeciwieństwie do sytuacji innych produktów rolno-spożywczych, nasza propozycja opiera się na naturze wina, które jest produktem nieustannie ewoluującym. Wina nie produkuje się według konkretnego przepisu. Nie jest ono standardowym produktem przemysłowym. Proces produkcji wina musi być nieustannie dostosowywany, aby produkt finalny był możliwie jak najlepszy. Propozycja, którą dziś przedstawiamy, uwzględnia wszystkie te aspekty.

 Prezes CEVI, podkreślił, że: sektor winiarski jest bardzo rozdrobniony i opiera się głównie na małych i średnich przedsiębiorstwach. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim podmiotom równych warunków, jeżeli chodzi o informowanie konsumentów. Proponowane przez nas środki zapewnią konsumentom łatwy dostęp do informacji dotyczących składników i wartości odżywczych naszych win.

 Prezes CEEV, wyraził natomiast nadzieję, że KE przyjmie do wiadomości postępy dokonane w przeciągu niecałego roku dzięki pracy naszego sektora i poprze naszą propozycję. Mamy nadzieję, że rozważony zostanie pomysł przekształcenia jej w prawo unijne. Pozwoliłoby to na zachowanie jednolitego rynku oraz na wprowadzenie jednakowych zasad dla wszystkich win produkowanych zarówno w UE, jak i w krajach trzecich.