Przewodnicząca grupy roboczej Komisji Kobiet Copa, powiedziała, że matem tegorocznej Nagrody za Innowacje dla Rolniczek są Innowacyjne rozwiązania na rzecz zrównoważonego rolnictwa. Rolniczki napędzają innowacje i stanowią 42 proc. całej rolniczej siły roboczej UE. 30 proc. z tych kobiet sprawuje funkcję zarządcy gospodarstwa. Ich praca przyczynia się do rozwoju sektora rolnictwa zrównoważonego ekonomicznie, środowiskowo i społecznie. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań przyczynia się również do zapewnienia żywotności obszarów wiejskich.

Rolniczki promują sektory rolnictwa i leśnictwa, jako sektory gotowe do stawiania czoła nowym wyzwaniom i wykorzystujące wszelkie pojawiające się przed nimi szanse. Celem nagrody jest rzucenie światła na innowacyjną działalność i projekty prowadzone przez kobiety zaangażowane w rolnictwo i leśnictwo w całej UE

 Sekretarz generalny Copa i Cogeca wezwał kandydatki do przesyłania zgłoszeń do 17 kwietnia 2018 r. oraz do przygotowania się na ceremonię rozdania nagród, która odbędzie się w tygodniu między 15-19 października 2018 r. w Brukseli, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet Wiejskich.