W dniu 14 maja 2020 r. na Towarowej Giełdzie Energii S.A. została zorganizowana pierwsza w historii aukcja sprzedaży pszenicy na rynku giełdowym w Polsce. W ramach aukcji w ofercie znalazło się do sprzedaży 250 ton pszenicy klasy B (tzw. pszenica konsumpcyjna). Towar zlokalizowany był w magazynie autoryzowanym w miejscowości Hulcze (Dołhobyczów) i został sprzedany w całości w średniej cenie ważonej 830,40 zł/t. Kupującymi byli PZZ Stoisław i Lubella.

Właścicielem pszenicy wystawionej na aukcji był rolnik indywidualny – Krzysztof Bojar, wiceprezes Krajowej Federacji Producentów Zbóż, którego zapytaliśmy: dlaczego zdecydował się Pan na tego typu formę sprzedaży?

- Osobiście, jako przedstawiciel KFPR, brałem czynny udział w tworzeniu ram funkcjonowania Platformy Żywnościowej w naszym kraju. Na nasz wniosek – wniosek rolników – została opracowana możliwość indywidualnej sprzedaży zboża na Platformie w formie aukcji. W związku z tym, że brałem czynny udział w tworzeniu tego kanału handlu, chciałem sam się przekonać jak to jest, spróbować tej drogi sprzedaży, przetestować ją. No i się udało – przyznał Krzysztof Bojar.

Czy jest Pan zadowolony z uzyskanej ceny?

- Tak. Jest to cena, jaką aktualnie uzyskuje się na rynku. Przed aukcją wpłaciłem wadium 10% wartości – co jest formą zabezpieczenia dla kupującego, że towar spełnia zadeklarowane parametry. Jeśli kupujący potwierdzi, że transakcja została zawarta jak należy (ma na to 30 dni), czyli że parametry się zgadzają – wadium w całości zostanie mi zwrócone. Towar zostanie odebrany bezpośrednio z mojego magazynu, nigdzie nie muszę go zawozić. Jedyny koszt jaki poniosłem to prowizja domu maklerskiego, która kształtuje się w przedziale od 1 do maksymalnie 5 zł/t towaru (są to stawki do negocjacji) oraz koszt otwarcia rachunku. Są to powszechne standardy w cywilizowanym handlu.

Kiedy następna aukcja?

- Ja już swoje zboże sprzedałem. Teraz czekam na żniwa. Może za moim przykładem pójdą teraz inni?

Pytanie, czy na przednówku jest w ogóle jeszcze czym handlować na Platformie.  - W ostatnich dniach notuje się wzrost rynkowej podaży zbóż, aczkolwiek trudno mówić o dużym wysypie ziarna. [...] Należy jednak zaznaczyć, iż oczekiwania sprzedających co do cen są wyższe od cen oferowanych przez przetwórców, co ogranicza liczbę zawieranych transakcji - czytamy w  poniedziałkowym wydaniu biuletynu Izby Zbożowo-Paszowej.

Według Izby, zapotrzebowanie na ziarno ze strony większości przetwórców jest obecnie umiarkowane. Większość młynów i wytwórni pasz prawdopodobnie ma już wystarczającą ilość surowca do końca maja i obecnie raczej kupuje ziarno na kolejny miesiąc. Przetwórcy realizują wcześniej zawarte kontrakty na dostawy ziarna i widząc nieco większą rynkową podaż zbóż, starają się kupować zboża na bieżąco po niższych cenach.

Obrót na Platformie Żywnościowej - zgodnie z założeniami - jest prowadzony w dwóch równolegle funkcjonujących systemach:

* w systemie kursu jednolitego, który polega na prowadzeniu przez Rynek Towarów Rolno-Spożywczych (giełdowy rynek rolny w ramach projektu Platformy Żywnościowej) regularnych notowań wystandaryzowanych kontraktów, których przedmiotem jest towar przechowywany przez uczestników rynku w Magazynach Autoryzowanych świadczących usługi przechowywania - do tej pory nie odnotowano ani jednej transakcji

* w systemie aukcyjnym, który polega na organizacji i prowadzeniu przez RTRS doraźnych aukcji sprzedaży towaru bezpośrednio od jego właściciela dysponującego własnym Magazynem Autoryzowanym nieświadczącym usług przechowywania – 14 maja br. odbyła się pierwsza taka indywidualna aukcja.

Od uruchomienia RTRS na rynku autoryzowanych jest 20 magazynów (17 świadczących usługę przechowywania oraz 3 prywatne, nieświadczące usług przechowywania) oraz dopuszczone są 3 domy maklerskie.

Warto podkreślić, że autoryzacja magazynu w okresie pilotażu (który trwa do sierpnia br.) jest bezkosztowa. To informacja szczególne istotna dla tych rolników, którzy chcieliby indywidualnie handlować zbożem poprzez Platformę.

W pierwszej aukcji na Platformie pośredniczył DM Noble Securities, jeden z trzech domów maklerskich dopuszczonych do handlu na giełdzie rolnej.

- Cieszy nas fakt, że transakcja, która zapoczątkowała handel na Platformie Żywnościowej, była zainicjowana przez Noble Securities S.A. Liczymy, że w niedługim czasie będzie więcej takich transakcji. Obecnie trwający program pilotażowy umożliwił organizację aukcji, której warunkiem jest zapewnienie wolumenu co najmniej 250 ton pszenicy. Wyniki pilotażu wskażą, na jaką ofertę jest faktyczne zapotrzebowanie oraz jaki jest preferowany model rynku – mówi Iwona Ustach, Wiceprezes Zarządu Noble Securities S.A.

Rynek Towarów Rolno-Spożywczych przeznaczony jest do prowadzenia obrotu wybranymi towarami rolnymi oraz spożywczymi spełniającymi określone przez Towarową Giełdę Energii S.A standardy. Obecnie umożliwia obrót pszenicą konsumpcyjną, a w planach jest rozszerzenie oferty o rzepak, koncentrat jabłkowy, cukier i mleko w proszku.