Ministerstwo chce na przykład złagodzić wymagania dotyczące promocji kariery w rolnictwie. W przyszłości zamiast odpowiedniego szkolenia powinno wystarczyć praktyczne doświadczenie.

Zapewnienie możliwości

Celem planowanego środka jest zaoferowanie większej liczbie osób możliwości znalezienia się w rolnictwie lub ogrodnictwie.

Plany musi jednak jeszcze zatwierdzić Komisja Europejska. Jensen podkreślił, że w tym roku zapewniono finansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W ten sposób można było wziąć pod uwagę liczne aplikacje młodych osób. Liberał zapewnił jednocześnie, że będzie zabiegał o dalsze działania promujące młode talenty.

 

 

Wzrosła średnia wieku rolnika

Według duńskiego ministerstwa rolnictwa średni wiek rolników w Danii wzrósł w latach 2010-2020 z 51 do prawie 58 lat. Ponadto zmniejszyła się liczba gospodarstw pełnoetatowych, a zwiększyła się ich powierzchnia.

Ministerstwo oczekuje, że do 2030 r. nawet jedna trzecia wszystkich gospodarstw stanie w obliczu zmiany pokoleniowej. Z drugiej strony o 21 proc. więcej studentów uczęszcza w tym roku do szkoły rolniczej w porównaniu z 2021 r. Trzeba wykorzystać duże zainteresowanie młodzieży rolnictwem – powiedział minister rolnictwa.