Informację na temat planów rewitalizacji Żuław Wiślanych przedstawiono w środę podczas obrad sejmowej komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk przypomniał, że pierwszy etap programu kompleksowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław Wiślanych zakończył się w 2015 r. Obecnie trwa, realizowany od pięciu lat drugi etap, który ma się zakończyć w 2022 r.

- Przygotowujemy trzeci etap programu kompleksowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław, który będzie obejmował w zasadzie już 100 procent potrzebnych do realizacji zadań w tym zakresie - zapowiedział wiceminister.

Szczegóły przeprowadzonych i planowanych inwestycji przedstawił zastępca prezesa Wód Polskich ds. ochrony przed powodzią i suszą Krzysztof Woś.

Koszt prac drugiego etapu programu kompleksowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław Wiślanych to 130 mln zł, z czego 85 proc. pochodzi z dotacji z budżetu UE.

W ramach tego zadania wykonano już m.in. 19 ostróg na Wiśle w celu ochrony przeciwlodowej. Trwa przebudowa stopnia wodnego Przegalina oraz budowa wrót sztormowych na rzece Tuga. Ta druga inwestycja, o wartości 33 mln zł, ma zabezpieczyć przed powodzią cofkową Nowy Dwór Gdański. Zakończenie tych prac zaplanowano na maj 2022 r.

- 28 procent Żuław Wiślanych jest w depresji bezwzględnej, czyli jest poniżej poziomu morza. To skutkuje tym, że tam trzeba, gdy woda się wylewa, odprowadzać ją mechanicznie. I jeżeli już nastąpi jakiś wylew, to praktycznie na terenie całego obszaru Żuław - 70 procent - trzeba zastosować odpompowywanie mechaniczne. Tylko z 30 procent tego obszaru woda może spływać w sposób grawitacyjny. Stąd też konieczność odpowiedniego utrzymywania 118 stacji pomp służących do przepompowywania wody - mówił zastępca prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Woś potwierdził, że zbliża się rozpoczęcie trzeciego etapu programu kompleksowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław Wiślanych.

- Mamy zidentyfikowane wszystkie prace, które chcielibyśmy przeprowadzić. Skala tych potrzeb jest duża, bo wstępnie szacujemy, że koszt zadań, które zostały wytypowane do możliwej realizacji, wyniesie ok. 650 mln zł. Data ich zakończenia to 2030 rok - podał zastępca prezesa Wód Polskich.