Do kiedy zakazu wwozu zboża z Ukrainy? Telus: Liczymy na przedłużenie

Z nieoficjalnych informacji wynika, że jeszcze dzisiaj (5.06) ukaże się rozporządzenie unijne dotyczące przedłużenia zakazu wwozu na teren Unii produktów wrażliwych, tj. zboża, rzepaku, słonecznika i kukurydzy.

Rozporządzenie nie do końca będzie wyglądało tak, jakbyśmy tego chcieli – mówił podczas konferencji Robert Telus. – Zależało nam na tym, żeby zakaz wwozu produktów rolnych wymienionych w dokumencie obowiązywał do końca roku. Tymczasem będzie on obejmował okres do 15. września. To jednak daje nam czas na negocjacje dotyczące wydłużenia tego terminu - dodał minister. 

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że w momencie wejścia dokumentu w życie nie będzie możliwe także wwożenie zboża, które wjeżdżało dotychczas do kraju na mocy kontraktów podpisanych przed 2. maja - tak jak miało to miejsce do tej pory. 

Od czasu zablokowania granicy wjechało do Polski 25 tysięcy ton zbóż. Wiedzieliśmy o tym, ale to było zgodne z rozporządzeniem i dotyczyło kontraktów sprzed 2 maja - zapewnił minister. - Te wszystkie filmy w intrenecie pokazujące ruch na granicy, to była prawda, że to jeździło, ale podkreślam, że było to zgodne z obowiązującymi przepisami - powiedział. 

Jak zaznaczył Telus zablokowanie kontraktów podpisanych przed 2. maja jest dobrą wiadomością. Zapewnił też, że resort pracuje nad porozumieniem na mocy którego, zapisy rozporządzenia będzie można regulować.  

Rozmawiamy o tym, żeby była większa elastyczność w ramach tego dokumentu. Żeby można było dopisywać produkty lub je wykreślać, np. owoce jagodowe, jeśli zajdzie taka potrzeba - dodał. 

 KE zaakceptowała dopłaty do kredytów

Temat oczekiwanego wydłużenia blokady importu towarów wrażliwych nie był jedynym poruszonym podczas konferencji. 

Komisja Europejska wydała dzisiaj dwie pozytywne decyzje. Pozwoliła nam, jako Polsce, wypłacić z naszego budżetu pomoc – 1,5 mld dopłat do oprocentowania kredytów dla rolników. W ramach programu przewidziana jest pomoc w spłacie odsetek. W najbliższych dniach ukaże się lista banków, które będą współpracowały z ARiMR. Rolnik będzie załatwiał kredyt w banku, następnie zgłosi fakt wzięcia kredytu do ARiMR i to właśnie Agencja będzie dopłacała do odsetek - tłumaczył Telus. 

Szef resortu zwrócił także uwagę na kolejną z decyzji Komisji Europejskiej, na mocy której możliwe będzie wypłacanie rolnikom wsparcia w ostatnio proponowanej formie, tj. do pszenicy sprzedanej w okresie od 15.04 do 14.05 dopłaty w wysokości 2200 zł do hektara i do pszenicy sprzedanej w okresie od 15.05 do 30.06 dopłaty w wysokości 3025 zł do hektara.  Pomoc w nowej formie ma obejmować pierwsze 300 hektarów gospodarstwa i została rozszerzona także na członków spółdzielni.

 

Ciecióra: będzie pomoc dla producentów trzody chlewnej

Mamy zgodę na przedłużenie pomocy hodowcom trzody chlewnej z obszarów ASF do końca tego roku - mówił Krzysztof Ciecióra, podsekretarz w ministerstwie rolnictwa. - To są środki z budżetu państwa. Program funkcjonuje od 2018 r. Do 2022 wypłaciliśmy nieco ponad 9 mln zł w ramach tego programu wsparcia. Na ten rok przewidzieliśmy budżet w wysokości 6,3 mln. Chociaż mam nadzieję, że ich nie wykorzystamy, ponieważ obserwujemy coraz lepsze dane jeśli chodzi o ASF - przekonywał.

Jak zapewnia polityk do czerwca tego roku, aż 202 gminy zostały przeszeregowane do niższego stopnia zagrożenia, dlatego też resort patrzy optymistycznie patrzy w przyszłość. 

Więcej gmin wychodzi z obszaru zagrożenia. W tym roku stwierdziliśmy jedno nowe ognisko ASF. Sytuacja jest znacznie lepsza niż w latach poprzednich. Wyplata środków nastąpi do końca tego roku - dodał Cicióra.