- Pierwszy bociek jest niezdecydowany, bo przesiaduje na kilku gniazdach, jednak nie wybrał jak dotąd tego, które było zazwyczaj pierwsze zasiedlane - powiedział Gajda.

Choć tegoroczna zima była w Lubuskiem wyjątkowo łagodna, to pierwszy bocian w tym sezonie przyleciał do Kłopotu później niż w zeszłym roku. Poprzedniej wiosny ptaki pojawiły się 17 marca.

Kłopot nie bez powodu ma przydomek "bocianiej wioski". Znajduje się tu 35 bocianich gniazd. To sprzyja badaniom zwyczajów i życia tych ptaków. Właśnie z tego powodu w 2003 r. z inicjatywy Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Zielonej Górze powstało tam Muzeum Bociana Białego.

Kłopot leży w gminie Cybinka na terenie Krzesińskiego Parku Krajobrazowego, obejmującego wilgotne łąki i pastwiska położone w dolinie Odry i Nysy Łużyckiej oraz fragmenty odrzańskich łęgów wierzbowych i wierzbowo-topolowych.