Celem tego innowacyjnego konkursu ma być zagęszczenie sieci stacji meteorologicznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Pozyskiwane z nich dane - poza bieżącym wykorzystaniem lokalnym - mają być uzupełnieniem dla krajowej sieci stacji, które pracują w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej. Jest on obsługiwany przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

Jak podkreślił marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin, wzmocnienie monitoringu obszarów szczególnie narażonych na suszę jest bardzo ważne, głównie z punktu widzenia prowadzenia działalności rolniczej.

- Dane przesyłane z gmin i powiatów objętych obserwacją pozwolą na rzetelną ocenę zagrożenia oraz merytoryczne wsparcie w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, a co za tym idzie także starania się o ewentualne odszkodowania - zaznaczył.

O dotacje w konkursie mogą ubiegać się samorządy gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz powiaty, za wyjątkiem miast na prawach powiatu. Pieniądze są przeznaczone na zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego.

Dotacja wyniesie do 75 proc. tzw. kosztów kwalifikowanych, nie może jednak przekroczyć 50 tys. zł. Wnioski będą przyjmowane do 16 lipca, a dofinansowane zadania mają być wykonane do końca roku.