Połączenie równoprawnych podmiotów The Dow Chemical Company oraz E.I. du Pont de Nemours & Company zakończyło się powodzeniem. Nowo powstały podmiot działa jako spółka holdingowa pod nazwą DowDuPont i obejmuje trzy działy: rolnictwo, inżynierię materiałową oraz produkty specjalistyczne.

– Z entuzjazmem zrealizowaliśmy to posunięcie i zamierzamy stworzyć trzy wiodące, niezależne spółki notowane na giełdzie, które zaznaczą swoją obecność na każdym z rynków. Nasi ludzie od ponad roku pracowali nad planem integracji, a dziś zaczynamy wprowadzać go w życie – podkreślił Andrew Liveris, prezes rady nadzorczej DowDuPont.

Oczekuje się, że transakcja przyniesie oszczędności (synergia kosztów) w wysokości około 3 mld USD oraz kolejny 1 mld USD dzięki wykorzystaniu potencjału synergii wzrostu. W ciągu pierwszych 24 miesięcy od zamknięcia transakcji spółka spodziewa się uzyskać 100 proc. oszczędności z synergii kosztów (szacunki na podstawie ekstrapolacji danych finansowych gromadzonych za okres krótszy niż jeden rok w przeliczeniu na pełny rok).

- DowDuPont stanowi trampolinę dla trzech nowopowstających potężnych spółek, które będą mogły lepiej wykorzystywać możliwości inwestowania w badania naukowe i innowacyjne rozwiązania, odpowiadać na zmieniające się potrzeby klientów oraz generować długoterminowy zwrot z kapitału akcjonariuszy. Zamknięcie transakcji to krok na drodze do uzyskania większej wartości i zwiększenia potencjału dzięki wykorzystaniu w przyszłości zrównoważonego rozwoju oraz innowacji – powiedział Ed Breen, dyrektor generalny DowDuPont.

W skład rady nadzorczej DowDuPont wchodzi 16 członków — ośmiu zasiadających uprzednio w radzie firmy DuPont oraz ośmiu z dawnej rady firmy Dow. Dwaj członkowie pełnią rolę wiodącą: Jeffrey Fettig, sprawujący wcześniej funkcję niezależnego członka rady nadzorczej w Dow, oraz Alexander Cutler, dotychczasowy niezależny członek rady nadzorczej w DuPont. Prezesem rady nadzorczej został Andrew Liveris, zasiada w niej również Ed Breen.

Firmą DowDuPont będzie kierował doświadczony zespół. Oprócz Andrew Liverisa i Eda Breena w skład tego zespołu wejdą:

  • Howard Ungerleider, dyrektor finansowy;
  • Stacy Fox, generalny radca prawny i sekretarz spółki;
  • Charles J. Kalil, specjalny doradca przewodniczącego rady nadzorczej, generalny radca prawny działu inżynierii materiałowej;
  • James C. Collins, Jr., dyrektor operacyjny działu rolnictwa;
  • Jim Fitterling, dyrektor operacyjny działu inżynierii materiałowej;
  • Marc Doyle, dyrektor operacyjny działu produktów specjalistycznych.

Rada nadzorcza DowDuPont ustanowiła trzy komitety doradcze, których zadaniem jest nadzór nad przygotowaniem każdego z działów — rolnictwa, inżynierii materiałowej (Dow) oraz produktów specjalistycznych — do planowego podziału. Planowany podział na 3 odrębne podmioty ma nastąpić w ciągu 18 miesięcy.

Wśród nowoutworzonych jest Spółka wiodąca w branży rolnictwa, która połączy w sobie atuty DuPont Pioneer, DuPont Crop Protection i Dow AgroSciences. Potencjał połączonych podmiotów oraz podejście uwzględniające dążenie do wprowadzania innowacyjnych zmian umożliwi nowej spółce oferowanie szerszego asortymentu produktów w szybszym tempie, ma zapewnić nowatorskie rozwiązania i zwiększyć wydajność i rentowność. Siedzibą główną nowej spółki będzie Wilmington w stanie Delaware, a placówki globalne zostaną usytuowane w Johnston (Iowa) oraz w Indianapolis (Indiana) w Stanach Zjednoczonych.