PGE Dom Maklerski S.A. jest drugim po Dom Maklerski BOŚ S.A. podmiotem dopuszczonym do handlu pszenicą na Platformie Żywnościowej. Zadaniem obu tych instytucji jest reprezentowanie uczestników Rynku Towarów Rolno-Spożywczych (giełdy rolnej funkcjonującej w ramach Platformy). Domy maklerskie mogą składać zlecenia kupna/sprzedaży na giełdzie w imieniu i na rzecz swoich klientów.

Giełda formalnie ruszyła 11 marca br. Transakcje można zawierać w każdą środę. Niestety - do 22 kwietnia br. nie zawarto ani jednej transakcji kupna-sprzedaży na Platformie.

 

W systemie Rynku Towarów Rolno-Spożywczych zarejestrowano dotychczas 15 profesjonalnych magazynów autoryzowanych, zapewniających możliwości składowania pszenicy, o łącznej dostępnej powierzchni przechowalniczej wynoszącej 75 tys. ton. Sieć magazynów rozkłada się wielu punktach kraju, co zapewnia uczestnikom obiór bądź dostawę pszenicy w dogodnej lokalizacji.

Jednostką odpowiedzialną za kontrolę autoryzacyjną magazynów wchodzących w skład Sieci Magazynów Autoryzowanych jest J.S. Hamilton Poland Sp. Natomiast uprawnienia do przeprowadzania odwoławczych analiz laboratoryjnych nadano dwóm podmiotom, tj. Polcargo International Sp. z o.o. ze Szczecina oraz Instytutowi Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego z im. Prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie.

Projekt Platforma Żywnościowa powstał z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Realizuje go Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w konsorcjum z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego i Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Działania są finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).