DuPont Nutrition&Health Microbiome Venture trzy miesiące po swoim utworzeniu, ogłasza zawiązanie drugiej strategicznej umowy partnerskiej w obszarze badań i rozwoju. Celem współpracy z Center of Food and Fermentation Technologies (TFTAK) w Tallinie będzie opracowanie nowych możliwości hodowli i procesów biologicznych dla probiotyków „nowej generacji”.

W listopadzie zeszłego roku DuPont Nutrition&Health ogłosił utworzenie Microbiome Venture przedsięwzięcia, którego nadrzędnym celem jest sprawowanie pieczy nad rozwojem opartych na nauce rozwiązań związanych z mikrobiomem. Od tego czasu Microbiome Venture już znacząco przyczyniło się do realizacji strategii rozwoju spółki DuPont.

Partnerstwo z TFTAK w zakresie prac badawczo-rozwojowych skoncentruje się na rozwoju hodowli i ulepszaniu procesów biologicznych probiotyków „nowej generacji”. Termin ten został zdefiniowany w umowie partnerskiej i odnosi się do mikrobów komensalnych występujących naturalnie w przewodzie pokarmowym. Jak wykazały badania, mikroby komensalne wpływają na stan zdrowia i dobre samopoczucie, jednak ze względu na ściśle określone warunki rozwoju, w celu hodowli na większą skalę, niezbędne jest odtworzenie ich środowiska naturalnego.

- Bardzo cieszymy się z nawiązania współpracy z TFTAK – powiedział szef Microbiome Venture, Sebastien Guery. – Biorąc pod uwagę możliwości w zakresie technologii procesów biologicznych i biologii systemowej, TFTAK będzie doskonałym wsparciem dla spółki DuPont
w procesie określenia optymalnych warunków niezbędnych do hodowli i produkcji niektórych naszych kandydatów do nowej generacji szczepów probiotycznych.

Spółka DuPont stworzyła Microbiome Venture, aby przyspieszyć proces opracowywania rozwiązań związanych z mikrobiomem, poprzez nawiązywanie strategicznej współpracy partnerskiej z przodującymi organizacjami oraz specjalistami zajmującymi się tematyką mikrobiomu, a także poprzez inwestycje wewnętrzne.

- Współpraca nawiązana przez DuPont Nutrition & Health Microbiome Venture zakłada długoletnie wspólne działanie w obszarze rozwoju i optymizacji procesu produkcji nowych bakterii, będących w polu zainteresowania przemysłu mleczarskiego, a także, potencjalnie, firm z sektora wellness, zdrowia oraz odżywiania i dietetyki – powiedział profesor Raivo Vilu z TFTAK. – Bardzo cieszymy się z tego ekscytującego, kolejnego etapu naszej współpracy.

Microbiome Venture to zespół specjalistów powiązanych ze spółką DuPont, działających
w obszarach R&B, produkcji, nadzoru, regulacji prawnych oraz marketingu. Utworzenie Microbiome Venture dopełnia portfolio produktów DuPont, szczególnie w zakresie produkcji probiotyków i prebiotyków, w tym oligosacharydów mleka kobiecego (HMO).