- Konferencję zorganizowaliśmy w związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Polskiej Izby Mleka w sprawie problemów i wątpliwości przy stosowaniu przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów - mówi Agnieszka Maliszewska, Dyrektor PIM. - Do współpracy zaprosiliśmy autorów ustawy MRiRW oraz ograny kontrolne czyli GIW i GJIHARS.

Agnieszka Maliszewska, Dyrektor PIM (z prawej) Nina Dobrzyńska, Dyrektor Departamentu Ochrony Roślin i Nasiennictwa MRiRW, Bogdan Konopka, Główny Lekarz Weterynarii
Agnieszka Maliszewska, Dyrektor PIM (z prawej) Nina Dobrzyńska, Dyrektor Departamentu Ochrony Roślin i Nasiennictwa MRiRW, Bogdan Konopka, Główny Lekarz Weterynarii

W konferencji wzięło udział około 200 osób, w tym przedstawicieli firm mleczarskich oraz paszowych, a także jednostek administracji publicznej, które wg. ustawy posiadają uprawnienia kontrolne względem przedsiębiorców.

Spotkanie otworzył Główny Lekarz Weterynarii  dr Bogdan Konopka, podkreślając ważność tego typu  konferencji w kontekście respektowania zapisów ustawy. Jednocześnie podkreślając, że tego typu informacji wymaga przede wszystkim konsument, a ustawa spełnia te oczekiwania. – Ustawa stała się faktem 1 stycznia br. dlatego należy przestrzegać jej zasad i zapoznać się z formami kontroli i karami za jej naruszenia – zwracał uwagę dr Konopka.

W konferencji uczestniczyli też przedstawiciele Powiatowych Inspektoratów Weterynarii z całego kraju.

Nina Dobrzyńska, Dyrektor Departamentu Ochrony Roślin i Nasiennictwa podkreślała, że ustawa ma wspierać przetwórców znakujących produkty bez GMO, zaś spotkanie powinno wyjaśnić wiele kwestii, z jakimi w ostatnim czasie zgłasza się Polska Izba Mleka do przedstawicieli Ministerstwa. – Ustawa wydawała nam się dość prosta i zwięzła, jednak było wiele pytań, a zainteresowanie branży jest ogromne. Nie jest wykluczone, że ustawa będzie podlegać modyfikacjom, ma mieć charakter zachęcający, edukacyjny a nie opresyjny. Chcemy też realizować znakowanie z pełnym zaufaniem do przedstawionego znaku. Jeśli czegoś brakuje lub jest nierealne, to będziemy to poprawiać, by końcowa informacja była rzetelna – podkreślała Dobrzańska.

Podczas spotkania z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Inspektoratu Weterynarii, Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych omawiano problemy związane z interpretacją ustawy, której zapisy budzą wiele wątpliwości przy stosowaniu.

Dorota Balińska – Hajduk Dyrektor Biura Kontroli Jakości w Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych omawiała zagadnienia związane z przeprowadzaniem kontroli przez inspektorów IJHARS. Radziła przedsiębiorcom, by najpierw spełnili wszystkie wymagania ustawy, dopiero później wdrażali oznakowanie na opakowania swoich produktów.

Licznie zgromadzonym uczestnikom szkolenia z firm paszowych przepisy ustawy dotyczące zagadnienia pasz wolnych od GMO oraz ich nadzoru objaśniał przedstawiciel Głównego Inspektoratu Weterynarii Paweł Mackiewicz. Przedstawił zasady właściwego próbkobrania w celu wyeliminowania możliwego zanieczyszczenia pasz komponentami GMO. Wskazał aplikację mobilną do wsparcia przy tworzeniu prawidłowych prób kontrolnych. Jednocześnie podkreślił, że oprócz informacji przekazywanej konsumentowi, ustawa ma na celu wspierać zwiększenie wykorzystania udziału rodzimego białka w żywieniu zwierząt gospodarskich.

Paweł Mackiewicz z Biura Pasz, Farmacji i Utylizacji GIW
Paweł Mackiewicz z Biura Pasz, Farmacji i Utylizacji GIW

Polska Izba Mleka przedstawiła również Standard Polskiej Izby Mleka „bez GMO” w świetle wymagań prawnych. To zagadnienie omówił Mieczysław Obiedziński z firmy TUV SUD Poska.

Uczestnicy szkolenia mieli również okazję do zadawania nurtujących ich pytań w odniesieniu do stosowania przepisów ustawy.

Często powtarzało się z pytanie jaka żywność, pasze podlegają znakowaniu? Znakowaniu podlega żywność, pasze pochodzenia roślinnego, ale tylko takie, które mają odpowiedniki modyfikowane genetycznie, dopuszczone do obrotu na rynku UE (kukurydza, rzepak, soja, burak cukrowy), pochodzenia zwierzęcego uzyskana ze zwierząt lub od zwierząt karmionych paszami wolnymi od GMO, wieloskładnikowa, która zawiera co najmniej 50% składników kwalifikujących się do oznakowania.

Zgodnie z zapisami ustawy mleczarnia, jako podmiot produkujący żywność, jest odpowiedzialna za znakowanie produktu i musi zapewnić zgodność z oświadczeniami rolników, dostarczających mleczarni mleko od krów karmionych paszami wolnymi od GMO, jak również zobowiązana jest do posiadania określonych procedur opracowanych na podstawie analizy zagrożenia wystąpienia modyfikacji genetycznych.

Zadanie „Konferencje szkoleniowe i szkolenia” było sfinansowane z Funduszu Promocji Mleka.