W wyniku prowadzonych od 7 lipca do 3 sierpnia 2015 r. kontroli ujawniono 12 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły m. in.: obrotu zwierzętami i transportu zwierząt, produkcji, transportu i wprowadzania do obrotu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności, od 7 lipca do 3 sierpnia 2015 r.: nałożono w drodze decyzji administracyjnej

 6 kar pieniężnych na łączną sumę 4 550 zł, (nałożenie 3 kolejnych jest w toku),

6 spraw przekazano do organów ścigania.

W związku z powyższym od 7 lipca do 3 sierpnia 2015r. łącznie:

·         nałożono w drodze decyzji administracyjnej 19 kar pieniężnych na łączną sumę 46 950 zł, nałożenie 19 kolejnych jest w toku;

·         nałożono 45 mandatów na łączną kwotę 11 000 zł;

·         7 spraw przekazano do organów ścigania, przekazanie 7 kolejnych jest w toku;

·         wydano 4 decyzje administracyjne o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru, wydanie 10 kolejnych jest w toku;

·         w stosunku do 1 urzędowego lekarza weterynarii prowadzone jest postępowanie dotyczące uchylenia wyznaczenia.