Nawiązując do tych tragicznych wydarzeń z 1943 r., w hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej, Sejm 29 września 2017 r. ustanowił 12 lipca świętem państwowym. 12 października 2017 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę tworzącą nowe święto.

Ustanawiając święto parlamentarzyści upamiętnili mieszkańców polskich wsi za „za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego”. Sejm wyraził również szacunek dla ogromu ofiar poniesionych przez mieszkańców wsi.

”Rozstrzeliwanych, wyrzucanych z domostw, pozbawianych dobytku, wywożonych do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty" – napisano w ustawie ustanawiającej 12 lipca Dniem Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

Wieś polska mimo grożących represji i prześladowań wykazywała się patriotyczną postawą przez cały okres II wojny światowej. Jej mieszkańcy wchodzili w skład wielu ugrupowań konspiracyjnych.

Wieś żywiła mieszkańców miast i oddziały partyzanckie, udzieliła schronienia Polakom wysiedlonym ze swoich siedzib przez okupanta, przechowywała ukrywających się Żydów. Za tą patriotyczną postawę zapłaciła ogromną cenę. W czasie wojny Niemcy i ich kolaboranci spacyfikowali ponad 800 wsi znajdujących się w obecnych granicach Polski, jak również wiele wiosek na Kresach Wschodnich, choć tu dokładna liczba nadal jest nieznana.

źródło: sejm.gov.pl