Gleba to zasób naturalny, który jest bardzo trudno odnawialny. Jednak pomimo istotnej roli, jaką gleba odgrywa w życiu człowieka, następuje ogólnoświatowy wzrost degradacji gleby spowodowany nieodpowiednimi praktykami zarządzania czy niezrównoważoną intensyfikacją.

Działania Światowego Dnia Gleby (World Soil Day 2017) mają na celu przekazanie wiadomości na temat znaczenia jakości gleby dla bezpieczeństwa żywnościowego, tworzenia zdrowych ekosystemów i finalnie dla dobrobytu człowieka.

Do kampanii edukacyjnej  związanej z koniecznością dbania o zasoby glebowe z roku na rok przyłącza się coraz więcej organizacji, firm czy stowarzyszeń.

Czy wiesz, że?

GLEBA – WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:
o Gleba składa się w 45% z minerałów, 25% z wody, 25% z powietrza oraz 5% z materii organicznej.
o Gleba zawiera w sobie trzy razy więcej węgla niż atmosfera i może pomóc nam sprostać wyzwaniom zmieniającego się klimatu.
o W jednej łyżeczce zdrowej gleby jest więcej żywych organizmów niż ludzi na ziemi.

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE A GLEBA
o 95% żywności pochodzi z gleby, jednak 1/3 tej żywności trafia do kosza.
o 815 mln ludzi znajduje się w niepewnej sytuacji żywieniowej, 2 mld ludzi nie ma bezpieczeństwa żywnościowego. Sytuację tę możemy zmienić dzięki prawidłowo zarządzanej, utrzymanej i wykorzystywanej glebie.

PROBLEM - EROZJA GLEBY
o Co godzinę w Europie 11 hektarów gleb zostaje „szczelnie zamkniętych” pod powierzchnią rozszerzających się miast
o Aby wytworzyć 1 cm gleby, potrzebne jest niemal 1000 lat. Oznacza to, że jest ona zasobem praktycznie nieodnawialnym, ponieważ jej degradacja i utrata jest niemożliwa do odzyskania w ciągu ludzkiego życia.
o Według badań 33% naszej gleby jest zdegradowane, a każdego roku 50 000 km2 gleb przepada.

- Każdy z nas może pomóc glebie! - głosi hasło edukacyjne kampanii zorganizowanej przez PSOR (Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin). PSOR zaleca przy zacząć to od prostych działań: 

Krok 1. Czytaj informacje zawarte na etykiecie opakowania po wszystkich produktach, w tym piktogramy.

Krok 2: Właściwie postępuj z opakowaniami i segreguj śmieci

Krok 3: Śmieci wyrzucaj tylko i wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.

Krok 4: Opakowania po odpadach specjalnych typu elektrośmieci, świetlówki, opony, opakowania po rozpuszczalnikach oddaj do lokalnego punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK). Opakowania po środkach ochrony roślin oddaj do sklepu, w którym kupiłeś produkt.

W ten sposób pomagasz środowisku naturalnemu i dbasz o glebę!