Stan unijnych finansów po kryzysowej przebudowie; inwestycyjny potencjał Unii; przegląd  nowych programów, narzędzi, kwot, aktualnych priorytetów, spodziewanych efektów; Zielony Ład i zielone inwestycje; przyszłość polityki spójności; Polska i gospodarki krajów regionu jako „wieczni beneficjenci”? Na jakie zmiany trzeba się przygotować? – tymi tematami zajęli się uczestnicy dzisiejszej sesji Europejskiego Kongresu Gospodarczego „Nowy budżet UE”.

Do udziału w tej sesji zostali zaproszeni:

o    Dr Marcin Baron, adiunkt, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

o    Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego,

o    Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej, Polska,

o    Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego,

o    Kiejstut Żagun, dyrektor, dział doradztwa podatkowego, szef zespołu ds. innowacji, ulg i dotacji, KPMG

Prace unijne nie są jeszcze zakończone - mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak i wyjaśniała, że trwają negocjacje dotyczące unijnego budżetu. Jak się okazuje, negocjacje sprawiły, że dziś dla Polski ma przypadać ok. 750 mld zł. Jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji - 3,5 mld euro (dla 6 regionów). Będzie też 3 mld euro na alokacje w programach krajowych i regionalnych – na ochronę zdrowia i płynność przedsiębiorców, cyfryzację i energetykę. Uruchomiony będzie Fundusz Odbudowy (pożyczki i dotacje) – po stworzeniu krajowego planu odbudowy, prace nad takim planem trwają w MFiPR. Wspierane będą innowacje – w podobnym zakresie jak dotąd. Umowa Partnerstwa pokaże kierunki dystrybucji środków w ramach Polityki Spójności, będzie przedstawiona wkrótce. Wszystko to zmierza do poprawy funkcjonowania gospodarki po koronawirusie. Polityka Spójności będzie ukierunkowana podobnie, jak obecnie – zapowiedziała minister. Będzie też 16 programów operacyjnych – jak obecnie, łącznie z zachowanym Programem Polski Wschodniej.

Jan Olbrycht, europoseł negocjujący budżet, przypomniał, że to nie KE zajmuje się negocjacją, teraz prace trwają między ministrami a parlamentem. Parlament Europejski zgłosił swoje uwagi – domaga się decyzji o tym, czy będą wprowadzane nowe polityki – jeśli tak, trzeba je sfinansować. Budżet wieloletni został ograniczony, miało to być rekompensowane przez Fundusz Odbudowy, ale nie zawsze się udało. Jeśli traktować propozycje jako pakiet, wraca kwestia praworządności. Stąd oczekiwanie PE na zwiększenie funduszy – przez m.in. zmianę mechanizmów (np. pozostawienie w budżecie wracających pieniędzy), system dochodów własnych. PE chce też zakończenia procedury związania funduszy z praworządnością. Czy będzie przyjęty Fundusz Odbudowy? Może zdarzyć się, że kwestia praworządności doprowadzi do zawetowania przyjęcia budżetu przez któreś z państw – przewidywał europoseł.

Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego, przypomniał, że czas ucieka, a wiedza o dostępnych środkach finansowych jest potrzebna do planowania w samorządach. Współpraca między UE, rządem i samorządami jest niezbędna. Wyzwań jest wiele, tym bardziej po wystąpieniu epidemii – śląskie zmieniło RPO, wdraża te zmiany. Negocjacje dotyczące przyszłych finansów muszą być szybko podjęte na szczeblu lokalnym, zakończenie dyskusji na szczeblu unijnym jest niezbędne, aby wdrażać właśnie lokalne strategie rozwoju. Jesteśmy na ważnym etapie, trzeba tę sztafetę dowieźć do końca – stwierdził marszałek.

Kiejstut Żagun - dyrektor, dział doradztwa podatkowego, szef zespołu ds. innowacji, ulg i dotacji, KPMG - podkreślał wagę informacji o środkach dla przedsiębiorców. W obecnej sytuacji, czekając na odbicie, nie możemy roku 2021 poświęcić na plany i dyskusje – musi to być rok, kiedy przedsiębiorcy będą korzystać ze środków, rozwijać działalność – a powinni móc ją wcześniej zaplanować. Mamy doświadczenie z poprzednich perspektyw budżetowych, mamy bazę – teraz musimy móc uruchomić programowo działania, czasami te same programy wrzucić na wyższy poziom. Łatwiejsze więc będzie wprowadzanie funduszy. Pewne rzeczy mogą się szybko zadziać, nawet jak inne będą wymagały jeszcze czasu, czekanie na cały pakiet nie jest niezbędne – wskazywał.

Dr Marcin Baron, adiunkt, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, wskazał, że warto zastanowić się, na ile wątki akademickie mają tu uzasadnienie. Chodzi przecież nie o drobiazgowe rozważania, a o ocenę rodzaju interwencji. Nie jest ona nowa. Jest wola dużej kontynuacji, co jest dobre, bo już nauczyliśmy się pewnych schematów. Trzeba zastanowić się, czym ma być nowa perspektywa. Premiowanie tego, że chcemy być dobrzy, coraz lepsi, może być nadzieją na przyszłość – podpowiadał. Czy potrzebne są instrumenty bezzwrotne, czy raczej zwrotne, rynek kapitałowy? – pytał i wskazywał, że podobne zagadnień jest wiele, mogą dotyczyć też np. cyfryzacji.

Priorytety, kierunki wsparcia, umiejscowienie podziału środków – minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak zapewniła, że prace nad tym są zaawansowane, COVID przemodelował plany, wszystko jednak trwa i przebiega we współpracy z samorządami. Każda perspektywa budżetowa zaczynała się z opóźnieniem, tak będzie i teraz, w roku 2021 będą jeszcze środki z aktualnej perspektywy. W 2021 roku Fundusz Odbudowy najprawdopodobniej ruszy. Na innowacje będą środki w nowej perspektywie – innowacje powinny jednak być nieco inaczej finansowane. To trudne projekty, przedsiębiorcy obawiają się konsekwencji wdrażania nowości. Zwraca się obecnie uwagę na możliwość  zaprzestania prac bez konieczności zwracania środków. Większa elastyczność jest stosowana do projektów związanych z pandemią – mówiła minister i wyraziła nadzieję, że uda się to rozszerzyć na wszystkie innowacyjne projekty, także realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Komercjonalny etap wdrażania innowacji powinien być jednak finansowany przez instrumenty zwrotne. Dylematów jest jeszcze wiele – stwierdziła minister.

Będzie zachowana decentralizacja podziału środków – zapowiedziała.

Europoseł Jan Olbrycht przypomniał, że działania pomostowe przygotowane przez Parlament Europejski zostały odrzucone przez premierów. KE przedstawiła swoją propozycję budżetu w 2018 roku, podobnie jak PE. Nie ma zgody na propozycje – jeśli jej nie będzie, to pierwszy rok następnej perspektywy bazuje na ostatnim poprzedniej, zgodnie z zawartymi traktatami. Pułapy finansowe na 2021 rok byłyby wtedy wyższe od proponowanych.

Fundusz Odbudowy natomiast nie zależy od PE, posłowie czekają na decyzje w tej sprawie. Europoseł podkreślił rolę decentralizacji i programów regionalnych. Współpraca i wspólne strategiczne decyzje – co oznacza też rezygnowanie w imię wspólnych celów – są niezbędne.

Marszałek Jakub Chełstowski wskazał, że z doświadczeń wynika, że innowacyjność się nie udaje. Mikrogranty i specjalizacje wydają się bardziej interesujące, co wynika z doświadczenia. Wsparcie przedsiębiorstw jest bardziej celowe niż poszukiwania nie wiadomo czego – mówił. Import technologii to nie szansa dla Śląska – ocenił.

Pułapki z finansowaniem innowacyjności omówił też Kiejstut Żagun. Innowacyjność to wysiłek w postaci badania i rozwoju - mówił. Polska jest na końcu w tym wysiłku. Polepszamy to, ale wciąż odstajemy. Środki unijne i środki inne (np. podatkowe) stymulują podjęcie projektów. Nakłady na innowacyjność zwiększają się. Współpraca nauki z biznesem jest niezbędna, ale wciąż pozostaje problemem. Instytuty muszą szukać komercyjnego partnerstwa, środki na innowacyjność mogą to stymulować. Nie mamy innego wyjścia – ocenił. Konkurencyjność kosztowa topnieje nam, automatyzacja procesów sprawia, że tania praca nie jest już atutem. Musimy uciec z pułapki podwyższających się kosztów i robotyzacji, abyśmy mogli jako przedsiębiorcy działać lepiej – innowacyjność jest więc niezbędna.

Dr Marcin Baron podkreślił, że łatwe pieniądze to i łatwe ich wydawanie. Jak chcemy u siebie rozwijać technologie, to musimy obcinać instrumenty promujące kupowanie ich za granicą. Instrumenty rynków finansowych i wysokoprogowe instrumenty dla firm uznał za potrzebne. Wskazał na potrzebę modyfikacji wsparcia w obszarze zdrowia.

W ramach pytań z sali omówiono kwestie możliwości włączenia w trwające negocjacje budżetu. Obecna propozycja nie odpowiada na zapotrzebowania wynikające z aktualnej sytuacji. Co jeszcze można z tym zrobić? Na ile budżet jest elastyczny? Jak zapewnić pieniądze na służbę zdrowia i nowe szpitale?

Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak przyznała, że trwa walka o elastyczność budżetu i jego możliwość reagowania, wyzwania są ogromne, potrzeby służby zdrowia rosną. Infrastruktura społeczna powinna być finansowana, ochrona zdrowia jest też uwzględniana w Funduszu Odbudowy, ważna jest tu też współpraca miedzy regionami.

Jan Olbrycht przyznał, że uwolnienie ograniczeń Polityki Spójności na czas epidemii sprawdza się i powinno być kontynuowane. Umiejętne przesyłanie pieniędzy w budżecie jest trudniejsze, PE walczy o to, choć rządy sprzeciwiają się temu. Wyzwania jednak są poważne i trzeba im sprostać. Infrastruktura służby zdrowia powinna znaleźć się w przepisach, ale szczegóły zależą od rządu.