Spośród zbadanej żywności 96 proc. próbek spełniło rygorystyczne normy określone w przepisach. Raport zawiera wyniki badań produktów dostępnych na polskim rynku, gdzie w ramach kontroli przebadano 2 301 próbek – w 47,9 proc. próbek nie wykryto żadnych pozostałości, a 48,6 proc. zawierało mieszczące się w normach śladowe ilości pozostałości środków ochrony roślin.

– Konsumenci często obawiają się obecności środków ochrony roślin w żywności. Biorąc pod uwagę, że kontrole żywności są przeprowadzane w taki sposób, aby zwiększyć prawdopodobieństwo wykrycia nieprawidłowości, jest to bardzo dobry wynik. Pokazuje, że żywność nie tylko w Polsce, ale w całej Unii jest bezpieczna – powiedziała Aleksandra Mrowiec z Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Środki ochrony roślin to obok lekarstw najbardziej kontrolowana i uregulowana prawnie gałąź przemysłu chemicznego. Wprowadzenie środka ochrony roślin na rynek Unii Europejskiej zabiera przeciętnie 10 lat i kosztuje ponad 200 mln euro, a ich stosowanie jest ściśle kontrolowane.

Podlegają one najostrzejszym regulacjom prawnym spośród wszystkich środków chemicznych. Dopuszczone są do użycia dopiero wtedy, gdy niezależni eksperci potwierdzą, że przy prawidłowym zastosowaniu danego środka, jego pozostałości w roślinie są dla konsumenta bezpieczne.

Zawartość ewentualnych pozostałości regulowana jest za pomocą najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP, ang. MRL). W Unii Europejskiej NDP zostały ustalone przez Komisję Europejską po przeprowadzeniu szczegółowej oceny z udziałem Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i państw członkowskich.

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) nie są granicami bezpieczeństwa toksykologicznego. Są standardami handlowymi oznaczającymi ustawowo dopuszczalny najwyższy poziom substancji, jaki może się znajdować wewnątrz lub na powierzchni nieprzetworzonych produktów surowych (w tym np. nieobranych ze skórki bananów czy pomarańczy) w efekcie prawidłowego zastosowania preparatu.

Innymi słowy NDP służą do weryfikacji, czy dany środek ochrony roślin został zastosowany prawidłowo, czy też nie. Zatem, nawet jeśli dopuszczalne poziomy są przekraczane, nie oznacza to z automatu przekroczenia granicy bezpieczeństwa produktu. NDP są ustalane na tak niskim poziomie, aby nawet ich wielokrotne przekroczenie było dla naszych organizmów bezpieczne.

Polska razem z innymi krajami Unii Europejskiej należy do systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF). W przypadku wykrycia produktów, które mogą potencjalnie zagrażać ludziom lub zwierzętom uruchamiane są procedury zabezpieczające zdrowie konsumentów. Przykładowo, jeżeli w danym produkcie przekroczone zostaną dopuszczalne poziomy pozostałości środków ochrony roślin, przeprowadzona zostaje ocena ryzyka i w razie potrzeby produkt jest wycofywany z rynku.