Organizatorami towarzyszącej złożeniu podpisów demonstracji były: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Fundacja Viva!, Akcja Demokracja i Koalicja Niech Żyją! Wzięło w niej udział kilkadziesiąt osób. Organizatorzy apelowali do uczestników o dalsze zbieranie podpisów.

- Nowelizacja Prawa łowieckiego w kształcie zaproponowanym przez Ministerstwo Środowiska jest niezgodna z konstytucją, szkodliwa dla przyrody, nie zapewnia ochrony własności prywatnej i dbałości o młode pokolenie. Konsultacje społeczne nowelizacji trwały jedynie trzy dni. Merytoryczne postulaty około 20 organizacji pozarządowych zostały wyrzucone do kosza - powiedział podczas demonstracji prezes Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot Radosław Ślusarczyk. Zaapelował do władz PiS o rozpoczęcie "autentycznego dialogu" w kwestii zmian w ustawie.

Inicjatorzy apelu wypowiadają się za wprowadzeniem obowiązku okresowych badań okulistycznych, psychologicznych i psychiatrycznych dla myśliwych, wprowadzeniem zakazu udziału dzieci w polowaniach, polowania w pobliżu domów, polowań zbiorowych i dokarmiania zwierząt oraz strzelania toksyczną dla środowiska amunicją ołowianą.

- Proponowana przez rząd nowelizacja jest sprzeczna z wolą Polaków. Najnowsze badania CBOS pokazują, że 78,7 proc. ankietowanych uważa, że nie powinno się karać ludzi za wejście na teren polowania, a aż 81,1 proc. nie zgadza się na tworzenie obwodów łowieckich na terenie prywatnym bez pytania o zgodę właściciela - dodał Radosław Sawicki z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot.

Główne cele rządowego projektu nowelizacji ustawy Prawo łowieckie to wprowadzenie mechanizmów wzmacniających nadzór Ministra Środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim oraz dyscyplinujących dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w zakresie wykonywania rocznych planów łowieckich. Ma ona też służyć wykonaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2014 r. TK orzekł, że Prawo łowieckie w niewystarczający sposób uwzględnia prawa właścicieli nieruchomości przy tworzeniu obwodów łowieckich. Właściciele gruntów (rolnicy) nie musieli być np. pytani o zgodę przy włączaniu ich nieruchomości do obwodu łowieckiego.

13 grudnia 2016 r. została powołana Sejmowa podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie. Poniedziałkowe posiedzenie podkomisji zostało odwołane i przełożone na godz. 11.00 we wtorek.