W listopadzie ub. roku, w obecności wicepremiera Henryka Kowalczyka i wiceministra Aktywów Państwowych Andrzeja Śliwki, w elewatorze Bartoszyce Zarządy Krajowej Grupy Spożywczej i Elewarr podpisały list intencyjny, w którym zadeklarowały wspólną realizację założeń projektu „Spichlerz Północy”.

W skrócie chodzi o modernizację i rozbudowę magazynów produktów rolniczych spółki Elewarr w północnej Polsce.

Modernizacja i rozbudowa elewatora Braniewo to realizacja pierwszego punktu tego zadania. 18 marca 2023 roku Prezes Zarządu Elewarr Hubert Grzegorczyk, w obecności wiceministra Andrzeja Śliwki, posła na Sejm RP Leonarda Krasulskiego oraz p.o. Prezesa Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Tomasza Regi, podpisał umowę na wykonawstwo z Tornum Polska.

- Dzięki naszym działaniom obiekt Elewarr w Braniewie będzie mógł zwiększyć gospodarczo oddziaływanie na lokalny rynek zbóż i wykorzystać w pełni swój nowy potencjał w zakresie skupu zbóż i poszerzenia oferty skupowej o mokrą kukurydzę w związku z wybudowaną nowoczesną suszarnią. Rozbudowa i modernizacja braniewskiego magazynu to jedna z najważniejszych inwestycji w historii Spółki, która pod względem technologicznym, rozwojowym i eksportowym jest niezbędna. Przez kilkanaście lat elewator był stopniowo wygaszany jako nierentowny, technicznie archaiczny, nawet były chęci całkowitego i definitywnego wyzbycia się obiektu. Okres od 2019 r. pokazał jednak bezsens takiego nastawienia. Pomimo trudnych warunków operacyjnych, długiego czasu przyjęcia i wydania towaru, efektem zmiany polityki spółki w zakresie koordynacji skupów i obsługi rolników, ten obiekt zaczął być w pełni zasypywany towarem, przybyło chętnych rolników do współpracy. Struktura okolicznych zasiewów i lokalne otoczenie rynkowe, zmiana modelu biznesowego Spółki i wykorzystanie potencjału północnych magazynów do celów eksportowych wręcz perspektywicznie wymuszają konieczność zwiększenia powierzchni przechowalniczej i rozwoju Spółki w m. Braniewo. Cały projekt „Spichlerz Północy” i rozwój magazynów Spółki Elewarr jest też realną szansą na ożywienie terenów popegeerowskich w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, a także szansą dla lokalnej społeczności producentów zbóż, w tym kukurydzy oraz rzepaku i bobowatych – mówi Monika Parafianowicz, Wiceprezes Zarządu Elewarr Sp. z o.o.

Na czym będzie polegać inwestycja?

Inwestycja w Braniewie polegać będzie na pełnej modernizacji starej technologii oraz zwiększeniu pojemności przechowalniczej z 4,2 tys. ton do 10 tys. ton. Prace obejmować będą m.in.:

  • wykonanie i montaż kosza przyjęciowo-załadunkowego wraz z aspiracją,
  • wykonanie i montaż wywrotnicy belkowej,
  • posadowienie suszarni przepływowej z odzyskiem ciepła i systemem odpylania o podwyższonej wydajności, dostosowanej do suszenia wszystkich gatunków zbóż i rzepaku, ze szczególnym uwzględnieniem suszenia kukurydzy,
  • montaż systemu pomiaru temperatur zbóż i rzepaku w komorach betonowych magazynu nr 1 i nowobudowanych silosach magazynowych i buforowych,
  • wykonanie zaprojektowanych dróg wewnętrznych.

- Realizacja inwestycji w Braniewie i projektu „Spichlerz Północy” będzie możliwa dzięki zrozumieniu przez aktualny nadzór właścicielski potrzeb lokalnego rynku w obszarze działalności Spółki Elewarr oraz dzięki systemowemu podchodzeniu do rozwoju regionu i wykorzystaniu szans rolniczych i społeczno-gospodarczych w realizacji strategii działania pod nadzorem Pana Ministra Andrzeja Śliwki – powiedział na konferencji prasowej Hubert Grzegorczyk, Prezes Zarządu Elewarr Sp. z o.o.

Szybkie tempo inwestycji

Elewarr zapewnia, że rozbudowa i modernizację elewatora Braniewo zakończy się przed tegorocznymi żniwami.

- Polska północna ma ogromne możliwości rolnicze. Trzeba tylko je wykorzystać. To o czym mówiłem podczas listopadowej konferencji w Bartoszycach dzisiaj się zaczyna. Ponad 250 mln zł na rozbudowę powierzchni magazynowych w naszym regionie zostanie zainwestowanie w ramach projektu Spichlerz Północy. Nasze działania jako właściciela Krajowej Grupy Spożywczej S.A. i jej spółki córki Elewarr stworzy dodatkowe miejsca pracy, a także przygotuje na nowe perspektywy handlowe, które daje przekop Mierzei Wiślanej i otwarcie Portu w Elblągu – podkreślił Wiceminister Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka.