PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Eskimos, sprawa wołowiny, lista zakładów mięsnych, czyli kilka tematów z pierwszego #TweetUpMRiRW

Podczas pierwszego rolniczego Tweet Up-a minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski oraz wiceministrowie i część pracowników poszczególnych departamentów mieli okazję bezpośrednio porozmawiać z rolnikami, dziennikarzami i przedstawicielami różnych branż rolnych, którzy aktywnie użytkują, coraz bardziej popularne medium społecznościowe, jakim jest Twitter.#TweetUpMRiRW to spotkanie, które zorganizowano po raz pierwszy 7 marca br. w gmachu ministerstwa rolnictwa, z racji tego, że jak sam przyznał Jan Krzysztof Ardanowski, także stara się być aktywnym użytkownikiem tej społeczności. - Dziękuję, że jesteście. Jesteście osobami interesującymi się rolnictwem, miło mi, że mogę Was osobiście poznać. Cieszę się, że tylu młodych rolników tu przyszło i chciało się ze mną spotkać. Podejmujemy strategiczne i wyprzedzające działania, abyście mieli mniej problemów i mogli godziwie zarabiać - mówił.

Pierwszy rolniczy Tweet Up odbył się pod hasłem #DlaRolnikaDlaKonsumenta. Minister  inaugurując to spotkanie krótko przybliżył bieżące prace resortu, skupiające się w dużej mierze nad nową WPR, czy też utworzeniem wsparcia dedykowanego gospodarowaniu na terenach górskich. Z kolei, rolnicy często poruszali temat ograniczonych możliwości na rozwój gospodarstw, czego przykładem jest coraz większy opór powstawania nowych obiektów inwentarskich na terenach wiejskich. Lokalne społeczności, w tym często mieszkańcy miast, którzy po prostu wyprowadzili się na wieś, angażują się w blokowanie nowych inwestycji. Do tego dochodzi żmudna urzędowa procedura uzyskania warunków zabudowy i pozwolenia na budowę. Wszystko to, przyczynia się do wydłużenia procesu powstawania inwestycji, a wielokrotnie prowadzi do zarzucenia pomysłu o rozwoju na większą skalę.

W trakcie spotkania minister odpowiadał także na pytania stawiane przez dziennikarzy, które dotyczyły bieżących wydarzeń w branży.

Sprawa wołowiny

Tzw. afera dotycząca nielegalnego uboju bydła k. Ostrowi Mazowieckiej, jej dalsze konsekwencje, w tym kontrole unijnych inspektorów, konieczność wprowadzenia działań naprawczych, czy też wielokrotne zarzuty co do jakości polskiego mięsa stawiane przez Czechów – były tematami często poruszanymi zarówno przez rolników, jak i przez dziennikarzy. J.K. Ardanowski tak komentował tę sprawę:

- Zdałem informację z ilości przeprowadzonych kontroli, również firm pośredniczących w handlu zwierząt. ARiMR udostępniła bazy online rejestracji, ewidencji zwierząt lekarzom weterynarii. W każdej chwili mogą sprawdzić, czy to jest zwierzę wycofane z ewidencji. Zweryfikowaliśmy listę ubojni, które będą prowadziły ubój z konieczności, poszła też informacja do rolników, są organizowane szkolenia, aby rolnicy wiedzieli co mają robić, jeśli ich zwierzęta ulegną kontuzji. W Polsce są wskazane 83 ubojnie do tego celu, być może trzeba rozszerzyć tę listę. Natomiast, te ubojnie są zobligowane do uboju z konieczności. Przeprowadziliśmy również wymaganą przepisami unijnymi kontrolę wołowiny w zakresie salmonelli i listerii. To wynika z analizy ryzyka, gdzie wskazuje się ile partii należy przebadać. Przebadaliśmy ponad 400 partii. W żadnej nie potwierdziła się ani salmonella ani listeria. Ja mam na tej podstawie przekonanie, że z zakładów ubojowych i z zakładów rozbioru mięsa, nie wychodzi mięso zakażone bakteriologicznie. Na tym kończy się odpowiedzialność państwa, reszta jest w rękach producentów. Może się zdarzyć, że niewłaściwy transport, jego warunki, czy też przy mieszaniu różnych gatunków mięsa na różne wyroby doszło do takiego skażenia. Ale pamiętajmy, że przy ogromnym obrocie mięsa, idącym w miliony ton różne rzeczy mogą się zdarzyć. Moim obowiązkiem jest dopilnowanie, aby na etapie uboju i rozbioru mięsa był właściwy nadzór państwowy i on działa. Kontrolowani są również lekarze z wyznaczenia, ich nadzór nad ubojem i rozbiorem, są sprawdzane księgi przedubojowe i poubojowe. Jeżeli byłyby dostrzeżone jakieś mankamenty, to są po prostu zwalniani. Nadzorują to państwowi, czyli powiatowi lekarze weterynarii. Z tych bieżących zadań my się wywiązujemy, przekazujemy to komisarzowi, przekazujemy to również Czechom, cały czas to za mało. W ich opinii my mamy zmienić prawo, dopiero oni ocenią czy te zmiany są dobre czy nie  i zastanowią się co z tym zrobić. Tak być nie może. My, te bieżące, szybkie działania robimy. Działania z ustawą weterynaryjną, która jest już praktycznie gotowa, pozostają tylko niezależne ode mnie kwestie ustaleń finansowych. Zmiana etatyzacji w inspekcji. Wprowadzenie kilku tysięcy dodatkowych etatów, to będzie wiązało się z dużymi zmianami dla budżetu, na to musi być zgoda rady ministrów, premiera przeprowadzenie tego przez parlament. Myślę, że to już w kwietniu powinno się wydarzyć, ale strona czeska nie będzie o tym decydowała  - wyjaśniał Jan Krzysztof Ardanowski. 

Planowane zmiany w ustawie to m.in. - wycofanie powierzenia dla lekarzy prywatnej praktyki w zakresie nadzoru nad mięsem, są inne obszary działalności inspekcji weterynaryjnej i oni nadal mogą to wykonywać. Natomiast, tam gdzie jest ubój, rozbiór mięsa, będą to wykonywali wyłącznie lekarze państwowi. W związku z tym, będzie trzeba zwiększyć ilość etatów w inspekcji państwowej. Rozszerzone będą kary za łamanie przepisów, zarówno kary dla przedsiębiorców jak i dla lekarzy weterynarii, którzy braliby udział w przestępstwie. Wprowadzenie 24 - godzinnego monitoringu zakładów ubojowych. Rozszerzenie kontroli przez służby państwa, w tym Inspekcję Transportu Drogowego – komentował minister.

Skup jabłek przez spółkę Eskimos

Minister zagwarantował, ze sadownicy, a także sama firma Eskimos, która prowadziła skup jabłek, w ramach programu stabilizacji cen jabłek, zainicjowanego przez ministra rolnictwa  - nie zostaną bez pieniędzy  i pomocy.

- Ta firma nam pomogła. Nie tylko firma nie zostanie bez pomocy ale również rolnicy, którym oni zaliczkowali, również tym firmom które tłoczyły sok. Myślę, że w ciągu 2-3 dni będą wypłaty zarówno dla rolników jak i dla tych firm – zapewnił minister rolnictwa.

Niskie płace w administracji

W ostatnim czasie coraz częściej mówi się, że również pracownicy Ośrodków Doradztwa Rolniczego przymierzają się do protestu, który miałby być powodowany ich niskimi płacami.

- Administracja nie ma już podwyżek od wielu lat, w tym roku ruszamy kwoty bazowe i podwyżki rewaloryzacyjne dla całej administracji o 2,3 proc. Wiele instytucji jest niezadowolonych, dla niektórych instytucji było podniesienie o 6 proc., dla doradztwa rolniczego o 9 proc. Mówienie o tym, że nic nie dostaną jest nieprawdziwe. Jest przesunięcie w budżecie ministerstwa rolnictwa i dokładamy do wynagrodzeń doradztwa rolniczego tak, żeby również było lepiej opłacane, bo bez doradztwa nie będzie pozytywnych przemian w polskim rolnictwie. Są przygotowywane generalne rozwiązania dla całej administracji, a nie tylko dla tej części rolniczej, co mogę to robię, również doradztwo rolnicze nie jest zostawione samo sobie – powiedział minister.

Porozumienie Rolnicze

Po dwóch tygodniach od inauguracyjnego spotkania „Porozumienia Rolniczego” nie doczekaliśmy się, żadnej informacji o kontynuacji spotkań w podgrupach, w ramach tej inicjatywy. Dlatego, nie zabrakło też pytań, o to co dalej z „Porozumieniem Rolniczym”?

Tak obecną sytuację, w zakresie porozumienia skomentował minister. - Organizacje nie zgłosiły swoich ekspertów. To nie mają rozmawiać szefowie różnych organizacji, do zespołów roboczych każda organizacja deleguje najlepszych swoich specjalistów. Do 20 lutego żadna organizacja nie zgłosiła swoich specjalistów, ja liczyłem, że zrobią to 20-tego na spotkaniu, sekretariat działał, ale chcieli mieć jeszcze trochę czasu do namysłu. W związku z tym, do wszystkich organizacji została wysłana na piśmie prośba o to aby wskazali tych ekspertów i większość już ich wskazała. Dlatego teraz jest już ustalany kolejny termin. Wydaje mi się, że od przyszłego tygodnia rozpoczną się prace w zespołach. Mnie to tez trochę irytuje, że dwa tygodnie mijają, a można już było rozmawiać. Inna sprawa, że organizacje też nie czekają jakoś bardzo za tą sformalizowaną formą, spotykają się z pracownikami ministerstwa, przedstawiają swoje propozycje.

Upublicznienie listy zakładów importujących świnie i mięso

W połowie lutego, podczas "Forum Rolniczego" w Poznaniu minister rolnictwa przekazał rolnikom listę zakładów mięsnych, głównie z Wielkopolski, przedstawiającą ilość i wyszczególnienie kraju w zakresie importu świń i wieprzowiny. Zapytaliśmy o cel ujawnienia takiej listy i dalsze działania ministerstwa w tym zakresie.

Minister przyznał, że kolejne listy z informacją o wielkości importu zagranicznego mięsa i świń w poszczególnych zakładach, będą systematycznie upubliczniane. -  Tak, ja chcę tę listę opublikować. Nie tylko dla poszczególnych województw, bo robię to wyjeżdżając w województwa. Tam gdzie jadę, tam opublikuję tę listę. Rozumiem, że jest zapotrzebowanie na całą listę zakładów importujących mięso i świnie do uboju, w związku z tym Główny Lekarz Weterynarii został zobowiązany do wyjaśnienia, kto importuje mięso do Polski. Zakłady nie kupując od polskich rolników oczekują na pochwałę? Rolnicy trzymają świnie, które im przerastają, nie mają gdzie sprzedać, a za płotem zakłady sprowadzają mięso z Belgii, czy z Barbadosu. Nie ma żadnej możliwości do wprowadzania ceny, która by obowiązywały przetwórców (ceny referencyjnej/minimalnej dla skupu wieprzowiny przyp. red.). To jest wolny rynek w całej Europie. Średnia cena ubojowa podawana z terenu Niemiec i ta średnia cena nikogo do niczego nie zobowiązuje, to jest cena faktyczna na terenie Niemiec. Niemieccy rolnicy nie pozwoliliby swoim zakładom, żeby zajmowały się dużym importem z zagranicy, a nie kupowaniem od Niemców. Dlatego ja chcę, żeby polscy rolnicy wiedzieli, kto ich oszukuje.

Minimum 50 proc. polskich produktów w sieciach handlowych

Podczas Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce zarówno premier Mateusz Morawiecki, jak i minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski mówili o możliwości wprowadzenia obowiązku sprzedaży min. 50 proc. produktów z Polski oraz ograniczeniu marek własnych przez sieci handlowe.

Jak wytłumaczył minister -  rozwiązanie, o którym mówiłem było próbowane w Rumunii. Parlament rumuński przyjął ustawę, że 51 proc. w sieciach musi pochodzić z Rumunii. Prezydent podpisał i natychmiast zostało to zawetowane przez Komisje Europejską. Szukamy sposobu aby sieci zachęcić, a mówiąc precyzyjniej przymusić do kupowania większej ilości żywności w Polsce, bo wiele z nich nie czuje żadnego związku z polskim rolnictwem. POHID (Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji), reprezentacja sieci handlowych nic nie robi aby sieci zwiększyły zapotrzebowanie na polskie produkty. Chcemy, by to konsumenci wymusili polskie produkty na półkach, a sieci zwiększyły ich ilość. W związku z tym analizujemy sytuację w różnych krajach.

 Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (14)

 • fg 2019-03-11 08:23:54
  teraz za sprawą PSL program ,,żona dla rolnika '" przeksztaci sie w ,,chłop dla rolnka" baba dla rolniczki i ........lgbt powszechny! nawet w oborze!
 • Obserwator 2019-03-11 06:43:29
  Odnośnie 50% mam pytanie. Ile jest teraz ? Bliżej 30 % czy moze bliżej 80%?
 • Harry 2019-03-10 20:38:58
  Panie Ministrze... Wykorzystał Pan świadomie zdaje się, przestępstwo jakiego dopuścił się właściciel rzeźni, by załatwić swoje plany w kwestii nadzoru nad zakładami. Pana nerwowe działania spowodowały spadek cen żywca wołowego i pretensje całego świata do Polski. Dlaczego zachowanie amerykańskiego koncernu medialnego uszło mu na sucho ????? Mam nadzieję, że nie uda się Panu zamieszać jeszcze raz i ,,reforma'' się nie uda. Nie życzę Panu powodzenia w tej materii...
  • Biała 2019-03-10 21:52:43
   ardanowski z TVN jest na rėkę skutecznie uchronił przed śmiercią dziki....
  • santo domingo 2019-03-11 08:41:20
   TVN to takie panstwo w panstwie pani ambasador USA zarzadała odczepienia się od stacji i rząd podkulił ogon, od tego czasu brak krytyki ze strony rządowej wobec antypolskich działan TVN. To samo z Izraelem powinismy wycofac ambasadora z tego 3 mil mocarstwa , Ardanowski jakos nie widzi problemów w rolnictwie jak ma jeszcze czas byc w jakiejs grupie adoracji Izraela.
 • Andrzej 2019-03-10 15:51:36
  Pracownicy ODRu planują na czwartek 14.03.2019 r. przyjechać do Warszawy na pikietę. Ciekawe czy to coś da, czy czasem w kwietniu i maju przestaną wypełniać wnioski o dopłaty dla rolników.
  • jerro 2019-03-10 18:02:16
   Jak nie będą wypełniali to ja mogę wypełnić. To prosta sprawa.
   • Andrzej 2019-03-10 19:48:23
    A ile wypełnisz tych wniosków. To najbardziej uderzy w Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego,bo dyrektorzy nie zarobią, a rolnik da sobie radę.
 • B2R 2019-03-10 15:49:55
  Eskimos to kryminalna sprawa. Na miejscu Pana Ministra bym bardzo uważał z promowaniem tej "zaprzyjaźnionej" firmy i udzielaniem jej "pomocy" za uzyskaną uprzednio "pomoc".
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.80.173.217
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.