Zgłosili oni swój wniosek w piśmie do wiceprzewodniczącego wykonawczego i komisarza odpowiedzialnego za Zielony Ład, Fransa Timmermansa, komisarza UE ds. Środowiska Virginijusa Sinkevičiusa i dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska (DG ENVI) w Komisji, Floriki Fink- Hooijer.

Sygnatariusze nalegają, aby toczące się postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom traktować poważnie. Pomimo tych postępowań przeciwko Rumunii w ściśle chronionych lasach Karpat nadal trwało wylesianie.

Europosłowie wezwali Komisję Europejską, aby zapobiegała tym nielegalnym interwencjom. Według aktualnych raportów organizacji ekologicznych, Rumunia powoduje nieodwracalne szkody w największych wciąż dziewiczych europejskich lasach bukowych, pomimo wszelkich ostrzeżeń i interwencji organizacji międzynarodowych. Lasy te są częścią ogólnoeuropejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000.

Sygnatariusze narzekają, że rząd rumuński zamierza trochę ograniczyć wylesianie, ale najwyraźniej tylko po to, by formalnie dostosować się do prawa UE.

Jednocześnie jednak chce, aby zezwolenia na wycinkę lasu, które zostały już wydane nadal obowiązywały. Zdaniem europosłów oznacza to, że niszczenie unikalnych lasów może trwać przez dziesięć lat.

Według europosłów, KE nie powinna być uspokojona kilkoma ustępstwami Rumunii dotyczącymi ochrony lasów. Działania wymienione w postępowaniu w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego powinny zostać w pełni spełnione, małe ulepszenia nie wystarczają.

W lipcu 2020 r. KE przesłała opinię do władz rumuńskich w ramach przedmiotowego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Rumunii w związku z tym grozi pozew do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS).

Dodaj bezpłatnie ogłoszenie kupna lub sprzedaży na gieldarolna.pl!