Grono panelistów i gości tegorocznego Kongresu tworzą unijni komisarze, politycy i eksperci, ale przede wszystkim szeroka reprezentacja firm z Polski i Europy - inwestorzy, przedsiębiorcy, ludzie gospodarki.

Wśród wiodących tematów trzydniowej debaty znajdą się m.in.: przyszłość Europy i jej gospodarki, Zielony Ład, budżet UE, finansowanie inwestycji, energia odnawialna i środowisko.

Rozpoczynające się w środę w Katowicach największe spotkanie gospodarcze Europy Centralnej to wydarzenie, którego prestiż i rolę w przestrzeni europejskiego dialogu budowano przez ponad dekadę. Europejski Kongres Gospodarczy stał się szerokim forum wymiany doświadczeń, opinii i wiedzy o polskiej i europejskiej gospodarce, o ekonomicznych, społecznych i technologicznych uwarunkowaniach jej rozwoju.

Podczas trzech dni spotkań będą poruszane zagadnienia bliskie rolnikowi, które wpływają na kształt i funkcjonowanie polskiego rolnictwa. 

Pierwsza sesja Nowy budżet UE rozpocznie się 2 września o 12.30 i potrwa półtorej godziny. Wsród poruszanych wątków znajdą się takie tematy jak: stan unijnych finansów po kryzysowej przebudowie; inwestycyjny potencjał Unii; przegląd  nowych programów, narzędzi, kwot, aktualnych priorytetów, spodziewanych efektów; Zielony Ład i zielone inwestycje; przyszłość polityki spójności; Polska i gospodarki krajów regionu jako „wieczni beneficjenci”? Na jakie zmiany trzeba się przygotować?

Do udziału w tej sesji zostali zaproszeni:

 • Marcin Baron, adiunkt, Uniwersytet Ekonomiczny,
 • Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego,
 • Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej, Polska,
 • Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego,
 • Kiejstut Żagun, dyrektor, dział doradztwa podatkowego, szef zespołu ds. innowacji, ulg i dotacji, KPMG

Druga sesja Zielony Ład potrwa od 14:30 do 16:00. Uczestnicy spotkania postarają się odpowiedzieć na pytanie: jak Europejski Zielony Ład zmieni gospodarkę i życie codzienne wspólnoty. Eksperci porozmawiają również m.in. o rewolucji w energetyce i w przemyśle, o konieczności głębokich zmian w rolnictwie, o finansowaniu Zielonego Ładu i społecznej akceptacji tychże kosztów, a także o tym, jak "zielona" strategia wpłynie na rozwój gospodarczy i konkurencyjność UE na światowym rynku. 

Do udziału w sesji zostali zaproszeni:

 • Claudio Facchin, CEO,
 • Wojciech Kamieniecki, dyrektor, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
 • Marcin Korolec, minister środowiska w latach 2011-2013, prezes, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych,
 • Zbigniew Leszczyński, członek zarządu ds. rozwoju, PKN ORLEN SA,
 • Robert Perkowski, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych, PGNiG SA.

Oto najciekawsze debaty związane z rolnictwem w kolejnych dniach EEC 2020:

3 września 2020 r. | 09:30-11:00 
Zielony Ład i sprawiedliwa transformacja 

Europejski Zielony Ład w obliczu nowych wyzwań i nowych możliwości.

Wystąpienie:

 • Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy ds. Europejskiego Zielonego Ładu, Komisja Europejska

Do udziału w sesji zostali zaproszeni:

 • Jadwiga Emilewicz, wicepremier, minister rozwoju,
 • Michał Kurtyka, minister klimatu,
 • Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy ds. Europejskiego Zielonego Ładu, Komisja Europejska,
 • Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego,
 • Mirosław Proppé, prezes, Fundacja WWF Polska,
 • Moderacja: Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001, przewodniczący Rady EEC.

3 września 2020 r. | 13.30-15.00  
Green Deal – analiza i praktyka

Na jakie działania w jakich obszarach przekładają się strategiczne cele Europejskiego Zielonego Ładu? Najlepsze praktyki w inwestowaniu – kierunki, branże, specyfika. Finansowanie działań – potrzebne nowe kanały? Projekty wpisujące się w koncepcję Zielonego Ładu – przykłady z różnych dziedzin.

4 września 2020 r. | 9.30-11.00  
Konsument jutra

Pokoleniowa zmiana preferencji konsumenckich i życiowych priorytetów. Nowe modele zakupowe i usługowe w dobie pandemii. Doświadczenie koronakryzysu – nowe zachowania, standardy, zwyczaje. Ekologia, technologia, wygoda, bezpieczeństwo wyznaczają ścieżkę zakupową konsumenta. Customer experience – nowy król handlu. „Bunt konsumencki” – czy zyska na znaczeniu jako realna siła wpływu na korporacje handlowe? Ścieżki dotarcia i idole masowej wyobraźni – celebryci, sportowcy, ekolodzy. Od emocji do wartości, czyli jak kupić uwagę odbiorcy? Aplikacja – cała prawda o kliencie?

4 września 2020 r. | 9.30-11.00  
Fotowoltaika – boom i co dalej?

Polska w czołówce statystyk przyrostu mocy z fotowoltaiki w Europie. Generacja rozproszona i duzi inwestorzy. Skutki boomu w sektorze PV dla systemu, dla polskiej energetyki, dla świadomości – prosumentów, polityków. Korzyści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Instrumenty wsparcia dla projektów fotowoltaicznych. PV w aukcjach OZE. Korzyści i ryzyka dla zawierających umowy PPA.

4 września 2020 r. | 11.30-13.00
Branża spożywcza – przyszłość sektora

30 lat budowy pozycji branży spożywczej za nami, co przed nami? Jak podtrzymać wzrost? Szanse i zagrożenia dla sektora spożywczego związane z pandemią. Polski eksport żywności – zawirowania i niepewność. Bezpieczeństwo finansowe sektora w kontekście rozliczeń z kontrahentami. Bioasekuracja, troska o pracowników, odpowiedzialność. Trendy określające przyszłość polskiej branży spożywczej: zmiany strukturalne, marka polskiej żywności, nowy konsument, nowe technologie. Sektor HoReCa – odbudowa odnowa po przymusowym zamrożeniu – jak reaktywuje się rynek.

4 września 2020 r. | 13.30-15.00  
Zasoby wodne. W obliczu kryzysu

Wielka susza? Sytuacja hydrologiczna świata, Europy i Polski. Zmiany klimatu, działalność człowieka, naturalna retencja i inne czynniki kształtujące stan zasobów wodnych. Uwarunkowania hydrogeologiczne – zasoby dyspozycyjne wód podziemnych w Polsce, ich stan i wykorzystanie. Rozwiązania prawne w proekologicznym zarządzaniu zasobami wodnymi. Wody w opresjach: nieumiejętna regulacja, eutrofizacja, mikroodpady. Bałtyk specjalnej troski – konieczne działania. Edukacja i wsparcie „rozproszonej” retencji.

4 września 2020 r. | 13.30-15.00  
Rolnictwo i przemysł spożywczy wobec zmian klimatu

Produkcja żywności a klimat Ziemi – mechanizmy wzajemnego oddziaływania. Rolnictwo jako gałąź gospodarki szczególnie podatna na zmiany klimatu. Intensywne rolnictwo i hodowla a zasoby naturalne. Zielny Ład – szanse i wyzwania. Wykarmić ludzkość i nie niszczyć planety – kierunki zmian i technologie dostosowujące produkcję żywności do wyzwań klimatycznych i demograficznych. Ograniczenie emisyjności produkcji rolnej a jej opłacalność.

Udział w tej sesji potwierdzili:

 • Andrzej Gantner, wiceprezes, dyrektor generalny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców,
 • Szymon Giżyński, sekretarz stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polska,
 • Zbigniew Karaczun, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Katedra Ochrony Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • Paulina Kopeć, sekretarz generalny, Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw „Unia Owocowa”,
 • Lorenza Romanese, dyrektor zarządzająca, Europejskie Stowarzyszenie Konopi Przemysłowych,
 • Cezary Urban, dyrektor, Agricultural Solutions, BASF Polska.

Udział w sesjach, debatach i spotkaniach największej konferencji biznesowej Europy Centralnej wymaga wcześniejszej rejestracji

Część spotkań dotycząca rolnictwa będzie transmitowana na żywo na naszej stronie. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w EEC 2020!