Europejskie Forum Rolnicze każdego roku gromadzi wielu uczestników i gości z całej Europy. Jest miejscem spotkań czołowych polityków, samorządowców, rolników, a także specjalistów, praktyków oraz przedstawicieli biznesu, świata nauki i gospodarki. W tym roku, ze względu na aktualną sytuację geopolityczną, spotkają się oni w nowym miejscu – w Warszawie, a samo wydarzenie będzie miało nową formułę – jednodniowej konferencji.

Europejskie Forum Rolnicze 2022 zostało objęte patronatem honorowym przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pana Henryka Kowalczyka oraz przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

W gronie Partnerów Strategicznych EFR 2022 znalazły się: Polmlek, Bio-Lider, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Grupa Azoty.

- Europejskie Forum Rolnicze to doskonała okazja do spotkania się w gronie osób ściśle powiązanych z produkcją rolną, hodowlą zwierząt, produkcją żywności, to okazja do merytorycznych dyskusji i szukania rozwiązań dla tematów trudnych, których w dzisiejszych czasach nie brakuje. Polmlek jako partner strategiczny ma nadzieję, że debaty oraz wybitni goście zaproszeni do udziału w debatach zminimalizują obawy i niepokoje polskich rolników i producentów, a może wręcz przeciwnie – pozwolą zwrócić uwagę na niebezpieczeństwa i trudności, które mogłyby nas wszystkich zaskoczyć w kolejnych latach. Z dumą uczestniczymy w Europejskim Forum Rolniczym i cieszymy się, że wraca w stacjonarnej formie – mówi Marcin Witulski, Prezes Zarządu Polmlek Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim.

- Bio-Lider dzięki strategicznej współpracy z firmą BIO-GEN, jej wiedzy i 32-letniemu doświadczeniu w produkcji biopreparatów mikrobiologicznych, oferuje producentom rolnym najlepsze, sprawdzone rozwiązania biologiczne. Europejski Zielony Ład to dla dzisiejszego rolnictwa niezwykle istotny temat, któremu będzie poświęcony jeden z paneli podczas tegorocznej edycji Europejskiego Forum Rolniczego. Z tego powodu Bio-Lider jako ekspert w dziedzinie biopreparatów podjął decyzję o uczestnictwie w Forum w roli partnera strategicznego. Udział w wydarzeniu daje niepowtarzalną szansę podjęcia merytorycznej dyskusji na temat wyzwań stojących dziś przed producentami rolnymi – mówi Jarosław Peczka, właściciel BIO-GEN, inwestor w spółce Bio-Lider.

- Cieszę, że KOWR został Partnerem Europejskiego Forum Rolniczego, a tym samym stał się częścią tego prestiżowego wydarzenia. Tematami przewodnimi tegorocznej edycji Forum są Wspólna Polityka Rolna w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu oraz wizja rozwoju handlu rolno-spożywczego. Działalność KOWR jest zbieżna z tymi tematami, gdyż obejmuje m.in. promocję polskiej żywności, stabilizację i wsparcie rynków rolnych czy też transfer innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa. Z tego względu na wydarzeniu tym nie mogło zabraknąć instytucji, którą reprezentuję. Życzę uczestnikom Forum owocnej dyskusji i wypracowania konkluzji, które okażą się przydatne w dalszym działaniu – mówi Waldemar Humięcki, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

- W Grupie Azoty wdrażamy nowoczesne rozwiązania odpowiadające potrzebom polskiego i europejskiego rolnictwa. Konsekwentnie rozwijamy nowe formuły nawozowe, zgodnie z europejskimi wymaganiami klimatycznymi, stawiając również na innowacyjne rozwiązania z obszaru rolnictwa precyzyjnego. Z dużym zaangażowaniem wspieramy nowe rozwiązania, mające pozytywny wpływ na europejskie rolnictwo, stąd nasza obecność na Europejskim Forum Rolniczym. Takie inicjatywy są szczególnie istotne w obliczu agresji Rosji na Ukrainę i związanych z tym zawirowań na rynkach surowcowych i energetycznych, które są ogromnym wyzwaniem zarówno dla producentów rolnych, jak i producentów nawozów. Bez względu na okoliczności, priorytetem Grupy Azoty pozostaje utrzymanie produkcji na maksymalnym poziomie, by zapewniać stały dostęp do najwyższej jakości nawozów dla krajowych producentów rolnych – mówi Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.