Uwaga na septoriozy
Środki grzybobójcze zastosowane wczesną wiosną działają już słabo. Zaniechanie oprysku przeciwko septoriozie może spowodować „przedostanie” się jej na kłosy. Szkodliwość choroby polega głownie na przedwczesnym kończeniu fazy nalewania ziarna, czego efektem jest jego drobnienie. Znaczną część plonu z chorych roślin stanowi poślad. Obniżka plonu może sięgać nawet 50–60 procent Z porażonych kłosów uzyskuje się słaby, zakażony materiał siewny. Takie ziarno nie powinno stanowić materiału siewnego w następnym roku.

Smaczna kasza
Biorąc pod uwagę zysk z hektara, są uprawy bardziej dochodowe od gryki. Jej cena skupu jest niska. Powodem jest import taniej gryki z Chin. W efekcie kaszarnie płacą plantatorom po 80 groszy za kilogram, co stanowi 20 proc. ceny kaszy w sklepie. Gdy się jednak weźmie pod uwagę, że jest to doskonały łamacz zbożowych płodozmianów, sprawa wygląda znacznie lepiej. W ogólnym rachunku gospodarstwa opłaca się ją uprawiać.

Motylki trudno zakisić
Doskonałe kiszonki można produkować nie tylko z kukurydzy czy traw, ale także z roślin motylkowych. Ich wartość pokarmowa jest przy tym znacznie wyższa dzięki ilości i jakości obecnego w nich białka.
Dużą przeszkodą w ich powszechnym sporządzaniu są trudności w kiszeniu roślin motylkowych. Wynika to z faktu niskiej zawartości cukrów, przy jednoczesnej wysokiej zawartości białka i składników mineralnych. Aby dobrze zakonserwować zielonki z roślin motylkowatych, niezbędna jest większa niż w przypadku kukurydzy czy traw ilość kwasu mlekowego. W celu poprawy zdolności roślin motylkowych do zakiszania, stosuje się dodatki kiszonkarskie, tzw. inokulanty bakteryjne.

Oprysk z wiatrem
Nieliczni producenci opryskiwaczy produkują belki polowe z pomocniczym strumieniem powietrza. Sprawdziliśmy jak jeden z takich opryskiwaczy sprawdza się w polu.
Roman Siewierski z Kujaw jest właścicielem Goliata Turbo od roku. W sezonie za pomocą nowego opryskiwacza wykonuje opryski na 140 ha truskawek i 130 ha pomidorów. Za główną zaletę maszyny uważa rękaw powietrzny. Rolnik zmniejsza ilość wody o 50 proc. i stosuje 10 proc. mniej środka ochrony niż podają zalecenia. Grzegorz Ozga prowadzi 300-hektarowe gospodarstwo na Dolnym Śląsku nastawione na produkcję roślinną. W ciągu 8 lat użytkowania maszyna Krukowiaka opryskała 30 tys. ha. Jednym z głównych powodów, dla którego gospodarz zdecydował się na zakup tego modelu opryskiwacza, była cena.

GMO pod lupą
Uprawa kukurydzy genetycznie modyfikowanej wzbudza dużo kontrowersji. Sprawdźmy, jak wypadły badania IOR-PIB przeprowadzone na tych roślinach. Obecnie jedną z najpowszechniej stosowanych modyfikacji kukurydzy (oprócz tworzenia u niej odporności na herbicydy totalne) jest wprowadzanie do jej genomu genu odporności na niektóre owady szkodliwe. Przykładem są odmiany odporne na żerowanie omacnicy prosowianki, która w wielu regionach uprawy tej rośliny na świecie jest jednym z jej najgroźniejszych szkodników. Powoduje straty w plonach szacowane łącznie na miliardy dolarów rocznie
Mylne jest przekonanie, że u odmian transgenicznych nie powinno być żadnych śladów żerowania gąsienic, zwłaszcza jeśli rośliny takie są uprawiane w rejonach, w których szkodnik występuje masowo

Czy maszyny zastąpią człowieka

Coraz trudniej jest znaleźć dobrego pracownika, do którego w dodatku będzie się miało pełne zaufanie. Nie od razu kończąc szkołę średnią Maciej Pohl był zdecydowany podjąć się prowadzenia gospodarstwa. Właściwie nie trudno jest się dziwić, że młody chłopak tak do końca w co się zaangażować. Etapem przełomowym był dla niego pobyt w Holandii, gdzie przebywał na trzymiesięcznej praktyce. Tam, jak sam podkreśla, zakochał się w krowach i przekonał się, że praca przy nich nie musi być wcale taka ciężka, jak sobie to wyobrażał, mając tylko wcześniej doświadczenie w gospodarstwie rodziców

Owce to już tylko moje hobby
Niewiele jeszcze zostało na mapie Polski gospodarstw, które utrzymują owce. Są to głównie hodowle, które istnieją dzięki dotacjom. Jednak Ireneusz Markiewicz znalazł sposób, żeby nadal utrzymywać się z wełny.