Z ustaleń funkcjonariuszy CBA wynika, że w okresie od 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. na terenie woj. mazowieckiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz pomorskiego funkcjonowała zorganizowana grupa przestępcza, która zajmowała się generowaniem fikcyjnego obrotu olejem spożywczym i technicznym oraz śrutą sojową. Ustalone podmioty gospodarcze funkcjonujące w ramach grupy przestępczej wystawiały puste faktury VAT, które następnie stanowiły podstawę do rozliczeń w urzędach skarbowych i usiłowania uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie ponad 11 mln złotych.

Karuzela podatkowa i znikający podatnik

W ramach prowadzonego postępowania ujawniono, że ustalone podmioty gospodarcze wystawiły nierzetelne faktury VAT o łącznej wartości przekraczającej 63 mln złotych. Dokumenty zostały wykorzystane w ramach łańcucha tzw. karuzeli podatkowej. Częścią łańcucha transakcji karuzelowych były tzw. słupy, zwane też „znikającymi podatnikami”, czyli podmioty, które po dokonaniu szeregu transakcji uległy likwidacji.

Wyłudzona dotacja

W ramach prowadzonego postępowania funkcjonariusze CBA ujawnili, że jedna z firma działających w ramach grupy przestępczej uzyskała dotację na 3,5 mln złotych z Polskiego Funduszu Rozwoju.

- Dotacja została udzielona na podstawie niezgodnych z prawdą danych. Środki z dotacji zostały rozdysponowane w sposób niezgodny z przeznaczeniem - podano w komunikacie CBA.

Doprowadzenie do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

We wtorek (09.05.2023) funkcjonariusze gdańskiej delegatury CBA zatrzymali 8 osób i przeszukali 11 lokalizacji na terenie woj. pomorskiego i mazowieckiego. Kolejna osoba została zatrzymana w środę (17.05.2023). W wyniku przeszukania w sumie 12 lokalizacji zabezpieczono dokumentację księgową i nośniki danych.

Zatrzymani to osoby reprezentujące podmioty gospodarcze działające w ramach grupy przestępczej. Osoby zatrzymane przez funkcjonariuszy CBA zostały doprowadzone do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, tam usłyszeli zarzuty.

Jak podaje CBA, wobec pięciu podejrzanych prokurator zastosował nieizolacyjne środki zapobiegawcze, natomiast wobec czworga pozostałych podejrzanych - skierował do Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Sąd nie uwzględnił wniosków prokuratora. Postanowienia Sądu oceniono jako niesłuszne i zostały zaskarżone.