GDDKiA wyjaśniła, że w Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad (PBDKiA) jest na etapie przygotowania 87 zadań o łącznej długości blisko 1900 km, a w Programie budowy 100 obwodnic (PB100) znajduje się na etapie przygotowania 85 obwodnic o łącznej długości ok. 739 km.

W przygotowaniu są również zadania, jakie GDDKiA będzie realizować do 2024 roku w ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej. Chodzi o budowę chodników, nowych przejść dla pieszych czy doświetlenie istniejących, sygnalizacje świetlne.

Z danych GDDKiA wynika, że obecnie w Programie Budowy Dróg Krajowych realizowane są 103 zadania o długości 1387,5 km, a na etapie przetargu 20 zadań o długości 273,8 km.

Natomiast w Programie Budowy 100 obwodnic jest realizowanych 14 zadań o długości 109,7 km, a na etapie przetargu jest jedno zadanie o długości 5,9 km.