Według modelu IMGW-PIB (model klasyfikatora Bayesa) najwyższe prawdopodobieństwo wystąpienia miesięcznej sumy opadów „powyżej normy” w sierpniu 2020 r. znajduje się przeważnie na Podlasiu oraz na Warmii i Mazurach, a także miejscami na Śląsku i w zachodniej Małopolsce. Opady „poniżej normy” prognozowane są na ogół na Kielecczyźnie, Podkarpaciu i w Tatrach, a także miejscami na Mazowszu i Ziemi Lubuskiej. 

Warto przypomnieć, że średnia miesięczna sumy opadów (mm) w sierpniu wynosi ok. 65,7 mm.

Dni z opadami w sierpniu

Jak prognozuje IMGW-PIB, liczba sierpniowych dni z opadem na terenie całego kraju będzie na ogół „w normie” (średnia wynosi ok. 11-12 dni). Miejscami na Lubelszczyźnie liczba dni “powyżej normy”, a na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Pomorzu, Podlasiu, Warmii i Mazurach, Tatrach, Beskidach i Bieszczadach „poniżej normy”.

Według modelu IMGW-PIB (model klasyfikatora Bayesa) liczba dni z opadem w sierpniu 2020 r. na przeważającym obszarze kraju powinna mieścić się “w normie”. Najwyższe prawdopodobieństwo wystąpienia liczby dni z opadem “powyżej normy” prognozuje się na Lubelszczyźnie.

Miesiąc “poniżej normy” pod względem liczby dni z opadem przewiduje się miejscami na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Pomorzu, Podlasiu, Warmii i Mazurach, Tatrach, Beskidach i Bieszczadach .

Uwaga! Prognoza jest orientacyjna i dotyczy średniego przebiegu dla całego regionu i danego okresu prognostycznego. Niestety nie można wykluczyć wystąpienia lokalnych lub krótkotrwałych zjawisk ekstremalnych. Nie jest możliwy dokładniejszy opis przewidywanej pogody z tak dużym wyprzedzeniem.

Źródło: IMGW-PIB