Wicepremier Jarosław Gowin spotkał się w piątek z przedstawicielami przemysłu żywnościowego. Rozmowy, w których uczestniczył także minister rolnictwa Grzegorz Puda, dotyczyły m.in. kontraktu branżowego. Ma to związek z ogłoszonym przez szefa MRPiT kilka tygodni temu dokumentem na temat nowej Polityki Przemysłowej Polski.

-W jego ramach wskazałem 17 branż przemysłu, które mają największe znaczenie dla polskiej gospodarki, największy potencjał rozwojowy. Wśród tych branż znalazł się sektor rolno-spożywczy - powiedział Gowin. Dodał, że z każdą z tych 17 branż rozpoczynają się rozmowy na temat precyzyjnych instrumentów wsparcia, "szytych na miarę potrzeb danego sektora"

Według Jarosława Gowina w przypadku branży rolno-spożywczej naturalna jest współpraca między resortem rozwoju, pracy i technologii a Ministerstwem Rolnictwa. -Dlatego wraz z ministrem Grzegorzem Pudą spotkaliśmy się z reprezentatywnym gronem skupiającym organizacje wchodzące w skład szeroko rozumianego sektora przemysłu żywnościowego i ustaliliśmy agendę prac nad tym, co nazywane jest kontraktem branżowym- wskazał. -Chcemy, aby w tym kontrakcie obie strony zobowiązały się do realizacji uzgodnionych postulatów - dodał wicepremier.

Jak mówił, branża rolno-spożywcza postulowała m.in., aby w ramach Krajowego Planu Odbudowy podjąć szerokie inwestycje związane ze skracaniem łańcucha dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym. Inny postulat to finansowanie inwestycji we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, jeszcze inny - otworzenie branżowych centrów umiejętności z udziałem szkół zawodowych.

-Tego typu postulatów branża sformułowała kilkanaście i ogromna większość z nich została przyjęta przeze mnie i ministra Grzegorza Pudę do wspólnych prac nad szczegółową treścią kontraktu branżowego - wyjaśnił szef MRPiT.

Gowin dodał, że podczas spotkania została przedstawiona branży "lista oczekiwań ze strony administracji rządowej". Jak powiedział, chodzi m.in. o budowę mocy odnawialnych źródeł energii, zwiększenie produkcji biomasy, tworzenie klastrów energii czy politykę szkoleniową firm. -Spośród tego katalogu oczekiwań każda z branż wybierze najbardziej dostosowane do jej możliwości katalogi i zobowiąże się do realizacji w określonym terminie określonych rozwiązań - wskazał.

-Powołaliśmy grupę roboczą, która pod kierunkiem wiceministra rolnictwa Ryszarda Bartosika rozpocznie prace w przyszłym tygodniu - zapowiedział Gowin, odnosząc się do prac nad kontraktem branżowym.

-Kontrakt branżowy ma polegać na tym, że strona rządowa uzyskuje od sektora informacje nt. największych zadań, konkretnych aktywności niezbędnych do tego, by mógł się on dynamicznie rozwijać - powiedziała  uczestnicząca w spotkaniu prezydent Izby Zbożowo-Paszowej Monika Piątkowska. Jak oceniła, było to "dobre, merytoryczne spotkanie w duchu współpracy". Dodała, że uczestniczyło w nim kilkanaście organizacji branżowych.

-Przedyskutowaliśmy punkt po punkcie, które z tematów mogą wejść do kontraktu branżowego, a które nie - wyjaśniła. Piątkowska liczy, że znajdą się w nim m.in. zagadnienia legislacyjne, dot. inwestycji w nowe technologie, gospodarki obiegu zamkniętego czy wsparcie promocyjne produktów-rolno spożywczych.

Według prezydent Izby Zbożowo-Paszowej ważne jest "kompleksowe podejście do sektora i rozmowy w kontekście współpracy w perspektywie wieloletniego planowania". -Trzymam kciuki za to, że po pierwszym spotkaniu będzie dalszy ciąg i nurt długofalowego planowania będzie podtrzymany" - powiedziała. Zaznaczyła, że działalność legislacyjna po stornie państwa powinna być stabilna i przewidywalna. Żebyśmy nie byli zaskakiwani regulacjami z dnia na dzień"- wskazała Piątkowska.

Polityka Przemysłowa Polski to dokument strategiczny, który powstał w bieżącym roku w ramach szerokich konsultacji branżowych przy udziale ekspertów z zamiarem opracowania katalogu narzędzi wspierających rozwój polskiego przemysłu i budowy jego odporności na kryzysy.

Narzędziami służącymi realizacji Polityki Przemysłowej Polski mają być m.in. deregulacja przepisów (przykładowo w ramach tarczy prawnej), kontrakty branżowe (zasady i reguły współpracy poszczególnych branż z państwem w perspektywie wieloletniej), polityka zakupowa (instrument definiujący możliwości wykorzystania zamówień publicznych do wspierania rozwoju gospodarki), agendy badawcze i sektorowe programy B+R. Celem Polityki Przemysłowej Polski ma być też wzmocnienie polskiego eksportu i skuteczne pozycjonowanie polskich firm na globalnych rynkach.