Grupa Azoty w zintegrowanym raporcie za 2020 r. opublikowanym 31 grudnia 2021 r. poinformowała, że w samym 2020 r. w porównaniu do roku 2019 zmniejszyła o 10 proc. zapotrzebowanie na paliwa do wytwarzania energii, o 20 proc. emisję gazu cieplarnianego - podtlenku azotu. O ponad 17 proc. zmniejszyła emisję pyłu PM 2.5, a o 5 proc. zredukowała liczbę odpadów.

Grupa Azoty wskazała także, że jej celem jest ochrona zasobów naturalnych, realizowana dzięki efektywnemu zagospodarowaniu surowców, wprowadzaniu na rynek nowych katalizatorów zmniejszających emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, czy opracowywanie efektywniejszych formuł nawozowych.

"Jako Grupa Azoty doskonale rozumiemy, że zmiany proklimatyczne wymagają zaangażowania środowisk biznesowych. Dążenie do redukcji emisji gazów cieplarnianych, wdrażanie rozwiązań dekarbonizacyjnych, ale również szerzej - wszystkie zagadnienia związane z Europejskim Zielonym Ładem to kwestie, które wymagają mądrych i szybkich działań" - podkreślił prezes Grupy Azoty Tomasz Hinc w komunikacie opublikowanym przez spółkę. Jak dodał, równie ważna w kontekście prowadzenia działalności i komunikacji z interesariuszami jest konieczność przygotowania się na nowe wymogi związane z taksonomią.

"Przed nami trudny, ale ważny okres przemiany i kontynuacji tworzenia wartości w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy do tych zmian gotowi, bo wiemy, że przez działania obniżające naszą emisyjność, zwiększamy konkurencyjność i otwieramy nowe możliwości biznesowe" - zaznaczył Hinc.

Taksonomia to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. Ma ono zwiększyć poziom ochrony środowiska przez przekierowanie kapitału z inwestycji szkodliwych dla środowiska na bardziej ekologiczne. Taksonomia nie wprowadza zakazu inwestowania w działalności szkodzące środowisku, ale traktuje preferencyjnie proekologiczne inwestycje.

W październiku 2021 r. spółka ogłosiła projekt "Zielone Azoty". Zakłada on ograniczenie zużycia energii elektrycznej "systemowej" produkowanej z węgla do poziomu poniżej 50 proc. energii łącznie zużywanej. W pespektywie 2030 roku nakłady inwestycyjne Azotów na projekty "zielone" i dekarbonizacyjne mają pochłonąć około 2,7 mld zł.

Grupa Azoty to lider krajowego rynku nawozowego i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych; zajmuje się też produkcją melaminy, poliamidu, alkoholi OXO, plastyfikatorów czy bieli tytanowej.