Według rzeczoznawców GUS straty w uprawach rzepaku wyniosły ok. 0,7 proc. areału zasiewów.

GUS wstępnie szacuje, że w bieżącym roku powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi jest o ok. 10 proc. większa od ubiegłorocznej i wynosi około 7,4 mln ha. Ze wstępnych szacunków wynika, że nastąpiło zmniejszenie powierzchni uprawy rzepaku i rzepiku ogółem o ok. 13,4 proc. do 0,8 mln ha. Natomiast powierzchnię buraków cukrowych ocenia się na poziomie ubiegłego roku, tj. ok. 197 tys. ha.

Przezimowanie roślin sadowniczych w okresie zimy 2014/2015 było na ogół dobre. W skali całego kraju nie zaobserwowano znaczących strat mrozowych w sadach. Plantacje truskawek przezimowały w większości dobrze - stwierdza GUS.

Powierzchnię uprawy truskawek ocenia się na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego. W uprawach sadowniczych zauważono natomiast zmianę struktury odmianowej. Część sadowników zdecydowała się na wymianę znacznej ilości drzew, wprowadzając nowe nasadzenia odmian, które dotychczas nie były uprawiane na dużą skalę.

W bieżącym roku nie zanotowano wiosennych przymrozków na dużą skalę. Stan zasiewów zbóż ozimych i rzepaku ozimego w połowie maja br. był nieco gorszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Ocena stanu zasiewów zbóż jarych: pszenicy, jęczmienia, owsa i pszenżyta była na poziomie ubiegłorocznej, natomiast dla mieszanek zbożowych niższa od ubiegłorocznej oceny o 0,1 stopnia kwalifikacyjnego.

Według rzeczoznawców GUS stan upraw w I dekadzie maja 2015 r. był na poziomie 3,6-3,8 stopnia kwalifikacyjnego w pięciostopniowej skali. Stan zasiewów pszenicy ozimej oceniono na 3,8 stopnia kwalifikacyjnego, tj. o 0,3 stopnia niżej w porównaniu do roku ubiegłego. Najwyższe oceny otrzymały plantacje w podkarpackim, najmniej w województwie podlaskim.

Uprawy żyta oceniono na 3,7 stopnia kwalifikacyjnego, tj. o 0,1 stopnia niżej od ub.r. Najwyżej oceniono je w województwach: lubelskim i śląskim, najniżej - w województwie łódzkim. Stan zasiewów jęczmienia ozimego oceniono na 3,6 stopnia kwalifikacyjnego, tj. o 0,3 stopnia kwalifikacyjnego niżej w porównaniu z wiosenną oceną roku ubiegłego. W najlepszej kondycji były uprawy tego zboża w województwie małopolskim, a najgorszym w województwach: łódzkim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim.

Stan plantacji rzepaku i rzepiku ozimego oceniono na 3,8 stopnia kwalifikacyjnego, tj. o 0,2 stopnia niżej niż przed rokiem. Najlepszy był stan plantacji w województwie podkarpackim, najsłabszy w województwach: kujawsko-pomorskim, opolskim, śląskim i warmińsko-mazurskim.

Stan zasiewów mieszanek zbożowych jarych oceniono na 3,6 stopnia kwalifikacyjnego, tj. o 0,1 stopnia niżej niż w roku ubiegłym. Natomiast stan pszenicy, jęczmienia, owsa i pszenżyta dostał ocenę 3,7 stopnia czyli taką samą jak w ubiegłym roku.

GUS wstępnie szacuje, iż powierzchnia zbóż jarych wynosi ok. 3,0 mln ha, tj. o ok. 25,6 proc. więcej niż powierzchnia zasiewów w roku ubiegłym. W większości województw zwiększyła się znacznie powierzchnia uprawy mieszanek zbożowych (w porównaniu do roku ubiegłego o 46,3 proc.). Powierzchnię ozimych zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi oceniano na około 4,4 mln ha, tj. o około 2 proc. więcej niż przed rokiem.