W porównaniu z czerwcem ubiegłego roku odnotowano zarówno w skupie jak i w obrocie targowiskowym spadły ceny większości produktów rolnych, za wyjątkiem cen żywca wołowego. Najbardziej potaniała kukurydza w skupie (o ok. 28 proc.) i ziemniaki na targowiskach (o 41,5 proc.)

W czerwcu 2015 r. o 0,6 proc. wzrosły ceny skupu pszenicy w porównaniu z poprzednim miesiącem do 65,09 zł/dt (100 kg), ale obniżyły się w stosunku do cen sprzed roku o 13,2 proc. Na targowiskach za 100 kg pszenicy płacono 72,97 zł, tj. mniej o 3,5 proc. niż w maju br. i o 18,3 proc. niż w czerwcu 2014 r.

O 5,7 proc. było droższe żyto, niż w maju br., średnio kosztowało ono 52,54 zł/dt, tj., ale jego cena była o 10,2 proc. niższa, niż w tym samym okresie 2014 roku. W obrocie targowiskowym ceny żyta wyniosły 56,20 zł/dt, tj. obniżyły się w stosunku do maja br. o 2 proc., a w porównaniu do czerwca ub.r. - o 15,8 proc.

Ceny jęczmienia w skupie obniżyły się o 1 proc. wobec cen z maja br. do poziomu 56,10 zł/dt. Zboże to było o ponad 20 proc. tańsze niż rok wcześniej. Na targowiskach za 100 kg jęczmienia płacono 68,25 zł, tj. mniej o 3,8 proc. niż w maju br. O 0,2 proc. podrożało pszenżyto do 53,35 zł/dt, a o 3,6 proc. spadły ceny owsa - do 44,85 zł/dt.

Najwięcej, bo o 17,2 proc, podrożały ziemniaki w skupie, płacono za nie 62,31 zł/dt. Mimo to były one jednak o 7,2 proc. tańsze, niż przed rokiem. Na targowiskach płacono za nie średnio 69,29 zł/dt., tj. o 3,2 proc. więcej niż przed miesiącem.

O 4,6 proc. wzrosły w stosunku do maja br. ceny skupu żywca wieprzowego i wyniosły 4,43 zł/kg. W porównaniu do czerwca u.br. żywiec potaniał o 16,7 proc. Ceny żywca wieprzowego na targowiskach ukształtowały się na poziomie 4,52 zł/kg.

W czerwcu 2015 r. ceny skupu żywca wołowego (6,22 zł/kg) wzrosły w stosunku do maja br. o 1,5 proc., a w skali roku o 3,9 proc. Za drób w skupie płacono średnio 4,05 zł/kg, tj. o 4,6 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale o 2,9 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2014 r.

Za 100 litrów mleka płacono w skupie 110,40 zł, tj. mniej o 1,9 proc. niż przed miesiącem i o 18,7 proc. niż przed rokiem.