"W czasie, gdy gospodarka europejska przechodzi kryzys, międzynarodowy handel jest ważniejszy niż kiedykolwiek. Nasze umowy ułatwiają unijnym przedsiębiorstwom rozwój poprzez handel poza rynkiem wewnętrznym. Obniżki taryf pobudzają handel, co potwierdza rosnąca wymiana handlowa z Kanadą i Japonią" - oświadczył wiceszef Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis.

Umowy UE z tymi dwoma krajami są relatywnie najnowsze. Z danych zawartych w raporcie wynika, że unijna wymiana handlowa z tym pierwszym krajem wzrosła od czasu zawarcia z nim porozumienia o 25 proc., a z tym drugim - o 6 proc.

Statystyki Komisji pokazują, że eksport produktów rolno-spożywczych z UE do partnerów handlowych objętych sprawozdaniem wzrósł o 8,7 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Eksport produktów rolno-spożywczych do Japonii wzrósł nawet o 16 proc.

Z kolei dynamika eksportu towarów przemysłowych z UE wzrosła z +1,9 proc. w 2018 r. do +3,7 proc. w 2019 r. Trzy główne kategorie, w tym maszyny, chemikalia i sprzęt transportowy, odnotowały wzrost odpowiednio o 1,5 proc., 6,3 proc. i 5,7 proc. Wywóz maszyn i leków z UE do Kanady odnotował wzrost o odpowiednio 15 proc. i 18 proc.

W podsumowaniu bardziej szczegółowo przeanalizowano pierwszy rok wdrażania umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią. Szczególnie mocny wzrost był widoczny w unijnym eksporcie w kategoriach, które mogą się cieszyć dużymi obniżkami ceł. Wywóz tekstyliów, odzieży i obuwia poszedł w górę średnio o 10 proc.

Według sprawozdania umowy handlowe UE obejmują jedną trzecią handlu zagranicznego "27" z krajami trzecimi i pokryły wymianę o wartości 1345 mld euro w 2019 r. Porozumienia wniosły 113 mld euro do nadwyżki handlowej UE, która sięgnęła 197 mld euro. Z danych KE wynika, że były szczególnie ważne dla europejskich małych i średnich firm prowadzących handel poza UE. Ich liczba wzrosła o 6 proc. w latach 2014-2017.

Z raportu wynika również, że w 2019 r., w drugim roku od wejścia w życie, umowy UE-Kanada (CETA) odnotowano wzrost handlu dwustronnego o prawie jedną czwartą (24,5 proc.) w porównaniu z poziomem sprzed porozumienia, czyli latami 2015-2017.

W ciągu roku wzrost w handlu towarami przemysłowymi między UE a Kanadą, takimi jak maszyny i farmaceutyki, poszedł w górę o odpowiednio 15 i 18 proc.

Dobre wyniki pozwoliły, by Kanada przesunęła się z dziewiątego na ósme miejsce, jeśli chodzi o rynek dla eksportu rolno-spożywczego z UE. Większy dostęp do kanadyjskiego rynku w ramach bezcłowych kontyngentów CETA spowodował, że wartość eksportu serów z UE do Kanady wzrosła o 15 proc. w 2019 r. w porównaniu z 2018 r.

UE ma największą na świecie siatkę porozumień handlowych - 45 umów obejmuje 77 krajów. Sprawozdanie KE odnosi się do 2019 r. i obejmuje 36 głównych preferencyjnych umów z 65 różnymi partnerami.