Kilka miesięcy temu Europa porozumiała się co do gruntownej reformy europejskiego rolnictwa. Nowa polityka rolna ma być przede wszystkim bardziej zrównoważona, kładzie nacisk nie tylko na cele klimatyczne i ochronę środowiska, ale i na podnoszenie konkurencyjności gospodarstw, czy też wsparcie rozwoju obszarów wiejskich. O tym, jak mogą wyglądać przyszłe narzędzia finansowe, które niesie ze sobą reforma WPR będziemy rozmawiać już 3 listopada w Warszawie, podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie.

Nowe strategie Komisji Europejskiej są ambitne, i mimo tego, że polskie rolnictwo częściowo już dziś wpisuje się w te założenie, to nadal pozostają wątpliwości, co do utrzymania stabilności produkcji i bezpieczeństwa żywnościowego na poziomie całej UE.

Krajowi eksperci i naukowcy podkreślali dotychczas, że bez silnego  finansowego wsparcie, skierowanego chociażby w szerokie wdrażanie nowych technologii i innowacji w krajowych gospodarstwach, ta zielona rewolucja może się nie udać. Dlatego, w trakcie spotkania będziemy rozmawiać o tym jak wykorzystać nowe działania WPR, realizować cele klimatyczne UE, bez dodatkowego obciążania gospodarstw, które dzisiaj i tak borykają się z rosnącymi kosztami produkcji rolnej.

O wyzwaniach stojących przed polskim rolnictwem, a także swoich strategicznych planach do realizacji w resorcie rolnictwa, będzie mówił, niedawno powołany na to stanowisko Henryk Kowalczyk, który weźmie czynny udział w części inauguracyjnej wydarzenia.

Bądźcie z nami tego dnia w Warszawie lub na łączach online!

Udział jest bezpłatny, konieczna jest wcześniejsza rejestracja.