W wyniku kontroli legalności pobytu cudzoziemców, funkcjonariusze Straży Granicznej z Łodzi zatrzymali 6 cudzoziemców, którzy naruszyli przepisy pobytowe w naszym kraju. Mężczyźni pracowali w przetwórni spożywczej w Działoszynie mimo braku zezwoleń na pracę w Polsce.

Zatrzymano 6 obywateli Indii, którzy pracowali nielegalnie przy produkcji mrożonek na rzecz międzynarodowej firmy specjalizującej się w imporcie i eksporcie towarów - informuje łódzka Straż Graniczna. Cudzoziemcy nie mieli zezwoleń na pracę, ani oświadczeń o powierzeniu im wykonywania pracy, które zostały wpisane do ewidencji.

"Wobec mężczyzn zostały wszczęte postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji o zobowiązaniu ich do dobrowolnego powrotu w terminie 30 dni oraz zakazem ponownego wjazdu na terytorium Polski na okres 1 roku. Pracodawcy, który powierzył nielegalne wykonywanie pracy cudzoziemcom grozi kara grzywny nawet do 30 tys. zł." - czytamy w komunikacie Straży Granicznej.