IBL poinformował o wzrastającym zagrożeniu pożarowym w lasach. -Wskutek braku opadów deszczu i bardzo wysokich temperatur wilgotność ściółki wyraźnie spadła. W niektórych punktach pomiarowych już o godzinie 9 rano jej wartość spadła poniżej 10 procent, czyli do poziomu oznaczającego ekstremalną podatność na zapalenie" - podał instytut.

Zaznaczono, że od początku sierpnia wybuchło w Polsce około 300 pożarów, z czego jedna trzecia przypada na trzy ostatnie dni.

IBL podkreślił też, że ze względu na prognozowane na sobotę i niedzielę wysokie temperatury powietrza, zagrożenie pożarowe może jeszcze się zwiększyć. -Przewidywane miejscowe niewielkie opady deszczu nie wpłyną istotnie na to zagrożenie. Prawie wszystkie pożary lasu powstają jednak z nieumyślnego bądź, co gorsze, ze świadomego działania ludzi przebywających w lesie bądź jego sąsiedztwie, którzy nieostrożnie, lekkomyślnie lub celowo używają ognia - podał instytut i zaapelował o zachowanie zasad bezpieczeństwa w lasach i na przyległych terenach.

Według mapy zagrożenia pożarowego IBL najwyższy stopień obowiązuje w piątek w lasach na terenie dziesięciu województw - zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, dolnośląskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego. Alertem niższego stopnia objęty jest niemal cały kraj.

Codzienne prognozy zagrożenia pożarowego w lasach opracowuje Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa. Prognoza jest wykonywana w 60 strefach, na podstawie pomiarów wilgotności ściółki sosnowej, wilgotności względnej powietrza oraz opadów i określa możliwość wystąpienia pożaru w dniu jej wykonania. Pomiary meteorologiczne prowadzone są dwa razy dziennie w kilku miejscach każdej ze stref.