W pierwszej połowie 2019 r. wpływy z eksportu wyniosły 115,2 mld euro, a wydatki na import 115,4 mld euro. W porównaniu z analogicznym okresem 2018 r., wartość eksportu wzrosła o 4,3 proc., a importu o 2,8 proc. Deficyt w obrotach handlowych zmniejszył się z 1,9 do 0,2 mld euro - poinformował Instytut w swoim biuletynie nt. handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi.

W 2018 r., według ostatecznych danych, wartość polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych wyniosła 29,7 mld euro i była o 6,8 proc. większa niż w 2017 r. Wydatki na import zwiększyły się o 3,9 proc. do 20,0 mld euro. Dodatni bilans obrotów wyniósł 9,7 mld euro i był o 13,6 proc. większy niż w 2018 r.

W pierwszej połowie 2019 r. dynamika obrotów handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi była zbliżona do notowanej w analogicznym okresie 2018 r. Wartość eksportu osiągnęła 15,4 mld euro i była o 8,4 proc. większa niż przed rokiem, a importu 10,4 mld euro (wzrost o 4,7 proc.). Nadwyżka eksportu nad importem zwiększyła się z 4,3 do 5,0 mld euro.

W ocenie ekspertów, poprawa wynikała z dużego popytu importowego na rynkach docelowych, osłabienia złotego oraz wzrostu cen transakcyjnych. Możliwości eksportu były ograniczane z powodu mniejszych nadwyżek podaży nad popytem na rynkach produktów roślinnych. Dynamikę wywozu osłabiały także, ale w znacznie mniejszym stopniu niż w poprzednich latach, ograniczenia administracyjno - prawne (rosyjskie embargo oraz restrykcje związane z występowaniem w Polsce afrykańskiego pomoru świń).

Dodatnie saldo w handlu żywnością ma bardzo duże znaczenie w bilansie polskiego handlu zagranicznego. W pierwszej połowie 2019 r. udział eksportu rolno-spożywczego w eksporcie ogółem wzrósł o 0,5 pkt. proc. do 13,4 proc., a importu o 0,1 pkt. proc. do 9,0 proc.

Jak zauważą IERiGŻ, w pierwszej połowie 2019 r., nastąpiły zmiany struktury geograficznej wymiany handlowej, ale ich skala była znacznie mniejsza niż rok wcześniej. Zmalało znaczenie UE i krajów rozwijających się (tylko import), a korzyść innych krajów.

W handlu zagranicznym towarami rolno-spożywczymi dominują produkty przetworzone. W pierwszej połowie tego roku wpływy z ich sprzedaży stanowiły 87,5 proc. wartości eksportu żywności. Wartość eksportu takich produktów wzrosła o 9,4 proc. do 13,5 mld euro, a importu o 4,9 proc. do 6,8 mld euro.

W opinii ekspertów IERiGŻ, w 2019 r. i w pierwszej połowie 2020 r. można liczyć na utrzymanie dynamiki obrotów handlu na poziomie zbliżonym do 2018 r. W 2019 r. wpływy z eksportu mogą się zwiększyć o 6,9 proc. do 31,8 mld euro, a wydatki na import o 2,4 proc. do 20,5 mld euro. Nadwyżka w handlu produktami rolno-spożywczymi w tym roku jest szacowana na 11,2 mld euro.

- Przewiduje się, że wartość eksportu produktów rolno-spożywczych w pierwszej połowie 2020 r. może osiągnąć ok. 16,4 mld euro i będzie o ponad 6 proc. większa od wartości z pierwszej połowy 2019 r. Wydatki na import wzrosną o ok. 2 proc. do 10,6 mld euro. Dodatnie saldo obrotów może ukształtować się w granicach 5,7 mld euro, wobec 5,0 mld euro w analogicznym okresie 2019 r. - czytamy w biuletynie IERiGŻ.