W programie III Europejskiego Kongresu Młodych Rolników miały miejsce liczne wystąpienia i dyskusje z przedstawicielami organizacji rolniczych, w tym członków Europejskiej Rady Młodych Rolników.

W programie miały miejsce prezentacje osiągnięć młodzieży wiejskiej i nagrodzenie najlepszych zgłoszonych do konkursu projektów. W konkursie wyróżniono kilka bardzo ciekawych przedsięwzięć, których inicjatorami są młodzi gospodarze. Wyróżniono między innymi projekt austriacki, w którym to rolniczka do swojego gospodarstwa z bydłem mlecznym zaprasza dzieci niepełnosprawne, umożliwiając im tym samym kontakt i obcowanie z naturą. Dla dzieci jest to pewien sposób rehabilitacji. Jest to innowacja wprowadzona w gospodarstwie rolnym na skalę krajową. Nagrodzono także bułgarskiego rolnika, który zajmuje się ekologicznym pszczelarstwem. Opracował on metodę monitoringu uli i znajdujących się w nich rodzin pszczelich. Zamontował w ulu czujniki, dzięki którym za pomocą programów komputerowych może oceniać stan zdrowia, ruchliwość owadów czy wagę ula. Na nagrodę zasłużył również grecki młody rolnik, który skonstruował innowacyjną maszynę do zbioru oliwek. Wyróżniono także łotewskie gospodarstwo specjalizujące się w uprawie melonów, arbuzów oraz cukinii.

Podczas Kongresu głos zabierało wielu przedstawicieli organizacji rolniczych. Sam Kongres otworzył dr Czesław Siekierski - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczącego Komisji i Rolnictwa Wsi (AGRI).

W swoim wystąpieniu między innymi przekonywał młodych gospodarzy, że jednym z podstawowych celów stawianych unijnym młodym rolnikom to „zapewnienie i zachowanie konkurencyjności europejskiego rolnictwa wobec rolnictwa innych regionów świata(...). Priorytetowym także zadaniem, jest „zapewnienie unijnym rolnikom godziwych dochodów, gdyż są one nadal na poziomie 2/3 dochodów innych grup zawodowych (…)”.

Poseł wspomniał także o ogólnoeuropejskim problemie jakim jest małe zainteresowanie młodych ludzi, którzy chcą pracować na wsi - „Nie możemy dopuścić do tego, by młodzi rolnicy w celu zapewnienia sobie i swoim rodzinom stabilnego dochodu zastanawiali się na tym czy zostać w gospodarstwie rodzinnym czy szukać innych zajęć (…). Młodzi rolnicy borykają się obecnie z wieloma problemami: drogą i trudno dostępną ziemią i niepewną produkcją (…). Młodych rolników trzeba wspierać, bo w nich jest nadzieja” – przekonywał podczas wystąpienia europoseł Siekierski.

Po Kongresie, podczas wewnętrznej debaty z młodymi rolnikami, głos zabrali także europosłowie Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski i Krzysztof Hetman. W debacie z młodymi rolnikami podkreślali znaczenie rolnictwa jako źródła surowców i produkcji pierwotnej. „Należy rozmawiać z młodymi rolnikami, to co dziś jest innowacją, jutro będzie ich codziennością” - mówił Andrzej Grzyb.

Największe jednak ożywienie wśród uczestników pojawiło się podczas debaty i wolnej dyskusji. Od naszych młodych rodaków padło mnóstwo pytań dotyczących obecnych problemów młodych rolników. Pytania związane były między innymi z wysoką ceną ziemi i jej dostępnością, wycofaniem wielu substancji czynnych (zaprawy oparte o neonikotynoidy), obwarowaniem związanym z wprowadzeniem wśród producentów ziemniaczanych obowiązków związanych z wykryciem na terenie naszego kraju bakteriozy pierścieniowej. Debatowano na temat kryzysu na rynku mleka, wieprzowiny oraz drobiu.

„Kongres stał się doskonałą okazją do wszczęcia dyskusji na temat najbardziej znaczących problemów z jakimi obecnie muszą się zmagać młodzi - unijni rolnicy, szansą na wymianę poglądów pomiędzy młodymi Europejczykami zajmującymi się rolnictwem" – wspomina wydarzenie czytelnik Farmera, Radosław Kobus, jeden z uczestników Kongresu.