Cykl dotyczący cen maszyn rolniczych epoki PRL cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W komentarzach niemal od początku pojawiały się jednak sugestie, by ceny maszyn odnosić nie do samochodów czy produktów spożywczych, a do zarobków ówczesnych rolników. Początkowo nie dysponowaliśmy odpowiednimi wiarygodnymi danymi odnośnie cen skupu, ale na naszą prośbę odpowiedział GUS, przesyłając skany roczników statystycznych z lat 1970-1985. Uzyskane w ten sposób dane zestawimy z cenami zaprezentowanych wcześniej maszyn rolniczych.

Ceny skupu płodów rolnych 1981 r.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, pszenica w 1981 r. była skupowana średnio po 8,8 tys. zł/t, żyto po około 8,6 tys. zł/t, jęczmień również 8,6 tys. zł/t, a owies około 7,3 tys. zł/t. Ziemniaki sprzedawało się wówczas za średnio 5 tys. zł/t, a buraki cukrowe 2,7 tys. zł/t.

Żywiec wołowy skupowany był średnio po 56 zł/kg, cielęcy około 67 zł/kg, a wieprzowy średnio 82 zł/kg. Średnia cena skupu mleka w 1981 roku wynosiła około 12,89 zł/l, a jaj kurzych 3,98 zł/szt.

Ceny skupu płodów rolnych 1982 r.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, pszenica w 1982 r. była skupowana średnio po 14,4 tys. zł/t, żyto po około 14,3 tys. zł/t, jęczmień około 16,5 tys. zł/t, a owies około 13,9 tys. zł/t. Ziemniaki sprzedawało się wówczas za średnio 10 tys. zł/t, a buraki cukrowe 3,4 tys. zł/t.

Ursus C360 kosztował w 1985 roku 595 tysięcy złotych, fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe
Ursus C360 kosztował w 1985 roku 595 tysięcy złotych, fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Żywiec wołowy skupowany był średnio po 89 zł/kg, cielęcy około 109 zł/kg, a wieprzowy średnio 127 zł/kg. Średnia cena skupu mleka w 1982 roku wynosiła około 17,07 zł/l, a jaj kurzych 8,65 zł/szt.

Ceny skupu płodów rolnych 1983 r.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, pszenica w 1983 r. była skupowana średnio po 20,2 tys. zł/t, żyto po około 17,7 tys. zł/t, jęczmień około 20,6 tys. zł/t, a owies około 17 tys. zł/t. Ziemniaki sprzedawało się wówczas za średnio 8,2 tys. zł/t, a buraki cukrowe 3,4 tys. zł/t.

Żywiec wołowy skupowany był średnio po 100 zł/kg, cielęcy około 118 zł/kg, a wieprzowy średnio 136 zł/kg. Średnia cena skupu mleka w 1983 roku wynosiła około 19,00 zł/l, a jaj kurzych 9,63 zł/szt.

Ceny skupu płodów rolnych 1984 r.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, pszenica w 1984 r. była skupowana średnio po 22,3 tys. zł/t, żyto po około 17,6 tys. zł/t, jęczmień około 21,4 tys. zł/t, a owies około 17 tys. zł/t. Ziemniaki sprzedawało się wówczas za średnio 7,9 tys. zł/t, a buraki cukrowe 3,7 tys. zł/t.

Żywiec wołowy skupowany był średnio po 116 zł/kg, cielęcy około 125 zł/kg, a wieprzowy średnio 151 zł/kg. Średnia cena skupu mleka w 1984 roku wynosiła około 20,74 zł/l, a jaj kurzych 9,42 zł/szt.

Ceny skupu płodów rolnych 1985 r.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego pszenica w 1985 r. była skupowana średnio po 24,6 tys. zł/t, żyto po około 18,6 tys. zł/t, jęczmień około 24 tys. zł/t, a owies około 18,8 tys. zł/t. Ziemniaki sprzedawało się wówczas za średnio 8 tys. zł/t, a buraki cukrowe 4,1 tys. zł/t.

Żywiec cielęcy w 1985 roku kosztował średnio 141 zł/kg, fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe
Żywiec cielęcy w 1985 roku kosztował średnio 141 zł/kg, fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Żywiec wołowy skupowany był średnio po 134 zł/kg, cielęcy około 141 zł/kg, a wieprzowy średnio 167 zł/kg. Średnia cena skupu mleka w 1985 roku wynosiła około 26,06 zł/l, a jaj kurzych 10,34 zł/szt.

Ceny maszyn rolniczych 1985 r.

Jeśli chodzi o ceny maszyn rolniczych, które były w tym czasie w sprzedaży, dane pochodzą z publikacji „Dane techniczno – eksploatacyjne maszyn i ciągników rolniczych”. W 1985 roku można było kupić przykładowo Ursusa C330 za 470 tysięcy złotych, Ursusa C360 za 595 tys. zł czy Ursusa 902 za nieco ponad milion złotych. Bizon Z056 kosztował wówczas 2,2 mln złotych.

Ursus C360 był więc warty w przeliczeniu niecałe 25 ton pszenicy. Należy mieć jednak świadomość, że w tamtych czasach osiągało się znacznie mniejsze wydajności, a to oznacza, że taką ilość zboża uzyskiwało się ze znacznie większego areału niż dziś. Średni plon pszenicy w 1985 roku wynosił około 3,5 t/ha, a w doświadczalnictwie uzyskiwało się wówczas około 6 t/ha. Osobną kwestią pozostaje natomiast dostępność maszyn dla rolników indywidualnych.

Spośród maszyn zaczepianych do ciągników, w Agromie można było znaleźć przykładowo pług 2-skibowy za 20 tys. zł. zł, 3-skibowy za 32 tys. zł czy siewnik Poznaniak za 63 tysiące złotych. W ofercie nadal pozostawało dużo maszyn konnych, między innymi pług 1-skibowy za 4 tysiące złotych, pług 2 skibowy ramowy za 13 tys. zł, kultywator sprężynowy również za 13 tys. zł, siewnik Góral za 30 tys. zł czy większy Kaszub za 40 tys. złotych.