Każdego roku olbrzymie ilości żywności trafiają do kosza. Z najnowszego raportu ONZ wynika, że marnowane jest 20 procent żywności dostępnej dla mieszkańców naszej planety. 

Ten problem dotyczy również Niemiec. Instytut Thünena po raz pierwszy określił ilość odpadów spożywczych w sektorze handlu detalicznego w Niemczech. Podano, że w 2019 r. około 500 000 ton żywności było sortowane jako odpady (co stanowi ok. 1,5% sprzedanej żywności). Naukowcy z Instytutu Thünen określili te ilości we współpracy z 13 przedsiębiorstwami handlowymi. Uwzględniono dane pochodzące ze zorganizowanego handlu detalicznego, tj. supermarketów, sklepów dyskontowych i hipermarketów, ale także innych sprzedawców detalicznych, takich jak: drogerie, piekarnie, sklepy mięsne, sprzedawcy internetowi, targi czy stacje benzynowe.

Wyliczono, że supermarkety, dyskonty i hipermarkety marnują 290 tys. ton żywności, a inni detaliści kolejne 210 000 ton. Nawet jeśli liczba 500 tys. ton wydaje się wysoka, to udział sektora detalicznego w całkowitej ilości wytwarzanych odpadów żywnościowych w Niemczech wynosi jedynie ok. 4%. Najwięcej odpadów, bo aż 52%, powstaje w prywatnych gospodarstwach domowych (wg Baseline 2015). 

Cały raport znajdziecie tu