Alerty drugiego stopnia przed upałami obowiązują w sobotę w województwie warmińsko-mazurskim, w przeważającej części województwa mazowieckiego, w województwie kujawsko-pomorskim, łódzkim, wielkopolskim i pomorskim (poza powiatami północnymi).

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałami obowiązują w województwach: świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim, opolskim i w południowych powiatach województwa mazowieckiego.

Z kolei ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem obowiązują w całym kraju z wyjątkiem województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz części województwa wielkopolskiego i zachodnio-pomorskiego.

Alert pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. Ostrzeżenia drugiego stopnia oznaczają, że zjawiska te mogą być zintensyfikowane i bardziej niebezpieczne.