Alerty hydrologiczne obowiązują na rzekach w części województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, śląskiego oraz północno-zachodniego krańca Małopolski.

Jak podano, "w związku ze spływem wód opadowo-roztopowych" w zlewni Wisłoku po Krosno oraz na dopływach Sanu od Olchowców po ujście Wisłoku spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody, punktowo z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Alert drugiego stopnia dotyczy też "zlewni Wisłoki poniżej Krajowic, Sanu poniżej Wisłoka oraz zlewni Wisłoku poniżej Krosna" - wskazał IMGW.

Z kolei w zlewni rzeki Breń IMGW prognozuje "dalszy wzrost poziomu wody, z przekroczeniem stanu ostrzegawczego w profilu Wampierzów". Spodziewany jest też dalszy przybór wody, przy obecnie przekroczonym stanie ostrzegawczym na Grabince.

Ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczą również zlewni: Nidy, Koprzywianki, Czarnej, Kamiennej oraz Brynicy wraz ze zbiornikiem Kozłowa Góra i Przemszy po zbiornik Przeczyce. "Na Brynicy w profilu Brynica poziom wody może osiągnąć stan alarmowy" - podał IMGW. Dodano, że ostrzeżenia obowiązują do godzin porannych w niedzielę.

Alert hydrologiczny drugiego stopnia oznacza możliwość wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.