konkursie mogą wziąć udział producenci i dystrybutorzy produktów lub metod, które można zaliczyć do 10 kategorii. Wśród nich znajdują się:
• ciągniki rolnicze,
• inne maszyny rolnicze,
• programy i urządzenia wspomagające prowadzenie gospodarstwa rolnego,
• środki ochrony roślin,
• nawozy,
• nasiennictwo,
• pasze i dodatki paszowe,
• budynki inwentarskie i wyposażenie,
• materiał hodowlany,
• finanse i ubezpieczenia.

Zgłoszenia produktów przyjmowane będą do 15.09.2020 r. wyłącznie przy pomocy formularza zgłoszeniowego.

Ogłoszenie wyników nastąpi podczas VIII edycji Narodowych Wyzwań w Rolnictwie Online.

Co powinno zawierać zgłoszenie?

Uwaga: Za innowacyjny uznaje się produkt, usługę lub metodę wprowadzoną do sprzedaży lub upowszechnienia na rynku polskim lub zagranicznym nie wcześniej niż 18 miesięcy przed datą ogłoszenia konkursu. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest łączne spełnienie warunków określonych w regulaminie dostępnym na portalach farmer.pl i bezpluga.pl. Zgłoszenia przyjmowane są online, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres e-mail: konkurs.farmer@ptwp.pl 

Zgłoszenie powinno zawierać:
• charakterystykę produktu lub metody,
• dokument potwierdzający dopuszczenie do użytkowania i obrotu na polskim rynku i datę wprowadzenia produktu na rynek polski,
• zdjęcie produktu w dobrej rozdzielczości.

Zobacz jak rozstrzygnął się konkurs "INNOWACYJNY PRODUKT Rolniczy 2019".

Nie czekaj, zgłoś produkt już dziś!

Jednocześnie ruszył konkurs Innowacyjny Produkt Ogrodniczy. Po więcej informacji zapraszamy na sadyogrody.pl.