W konkursie Innowacyjny Produkt Rolniczy 2022 mogą wziąć udział producenci i dystrybutorzy produktów lub metod, które można zaliczyć do jednej z 9 kategorii. Wśród nich znajdują się:

 • ciągniki rolnicze
 • inne maszyny rolnicze
 • programy, narzędzia (w tym finansowe) i urządzenia wspomagające
 • prowadzenie gospodarstwa rolnego lub hodowlę zwierząt
 • środki ochrony roślin
 • nawozy
 • środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu i środki
 • wspomagające uprawę roślin
 • nasiennictwo
 • pasze i dodatki paszowe
 • budynki inwentarskie i wyposażenie

Zgłoszenie powinno zawierać charakterystykę produktu lub metody, dokument potwierdzający dopuszczenie do użytkowania i obrotu na polskim rynku i datę wprowadzenia produktu na rynek polski oraz zdjęcie produktu w dobrej rozdzielczości.

Kapituła konkursu dokona oceny zgłoszeń według kryteriów przyjętych
w regulaminie i wybierze najbardziej innowacyjne produkty w każdej kategorii. Łącznie kapituła konkursu przyzna 9 wyróżnień.

Równocześnie czytelnicy portalu farmer.pl wybiorą swoich zwycięzców.
3 produkty, które w głosowaniu czytelników portalu otrzymają największą liczbę głosów ogółem, dostaną wyróżnienia specjalne.

Ważne terminy

27.06.2002 r. – 09.09.2022 r.  – zgłaszanie produktów

19.09.2022 r. – 07.10.2022 r.  – głosowanie internautów

Ogłoszenie wyników nastąpi 27.10.2022 r. w trakcie oficjalnej gali zorganizowanej podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest łączne spełnienie warunków określonych w regulaminie dostępnym na portalu farmer.pl. Zgłoszenia przyjmowane są online poprzez formularz, a wszelkie dodatkowe załączniki należy przesłać na adres e-mail: konkurs.farmer@ptwp.pl.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie