Porozumienie podpisali wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Witold Bruzda oraz wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Paweł Górak.

-Podpisanie porozumienia ma na celu jak najlepiej zidentyfikować naszą skuteczność w zwalczaniu i zachowaniu prewencji w ściganiu przestępstw związanych z ochroną środowiska. Wielokrotnie mieliśmy do czynienia z przypadkami składowania odpadów niebezpiecznych w bezpośrednim sąsiedztwie zwartej zabudowy mieszkalnej. Jesteśmy zdeterminowani, aby zdecydowanie zwalczać ten proceder - powiedział gospodarz spotkania wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

Bruzda podkreślił, że podpisane porozumienie jest dopełnieniem dotychczasowej współpracy obu instytucji. -Od lat prowadzimy wspólne działania polegające na kontroli transportu odpadów, także w ruchu międzynarodowym. Kontrole organizowane są minimum raz w miesiącu. Współpraca polegać będzie także na organizowaniu wspólnych szkoleń oraz wymiany doświadczeń - zaznaczył wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Dodał, że dużą rolę w zwalczaniu przestępczości przeciwko środowisku odgrywają także policja i straż miejska. Poinformował, że ta współpraca polega nie tylko na wspólnych działaniach w terenie, ale także wymianie informacji dotyczących transportu odpadów w regionie świętokrzyskim.

Szef inspekcji transportu drogowego podkreślił natomiast, że celem podpisania porozumienia jest zintegrowanie i scalenie służb, które są głównie odpowiedzialne za ochronę środowiska. -Pozwoli to na zwiększenie efektywności naszej pracy w zwalczaniu wszelkich naruszeń, przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku - powiedział Górak.

Z danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wynika, że w ostatnich latach nastąpił wzrost liczby spraw związanych z nielegalnym transportem odpadów w ruchu krajowym oraz międzynarodowym. Największe zagrożenie stwarzają odpady niebezpieczne, zagospodarowywane niezgodnie z przepisami ochrony środowiska czy przewożone z naruszeniem wymagań dotyczących transportu. Znaczącym problemem jest również transport różnego rodzaju odpadów z pominięciem wymaganych procedur.