Tytuł został przyznany w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Efektywna Firma 2014, który od 2008 r. prowadzi Instytutu Nowoczesnego Biznesu. Spośród 28 918 przedsiębiorstw,  tytuł ten uzyskało 190 firm przemysłu chemicznego. Przez osiem ostatnich lat Instytut Nowoczesnego Biznesu przeanalizował wyniki finansowe 3 milionów przedsiębiorstw. 

Od 2006 r. magazyn przedsiębiorców "Europejska Firma" prowadzi badania sytuacji finansowej przedsiębiorstw w Polsce. Informacje do analiz dostarcza Instytutowi Nowoczesnego Biznesu Wywiadownia Handlowa InfoCredit, która zbiera dane z Krajowego Rejestru Sądowego. Dzięki temu pod uwagę brane są wiarygodne informacje finansowe. W tym roku Wywiadownia Handlowa InfoCredit wybrała przedsiębiorstwa, które w latach 2011−2013 miały każdego roku przynajmniej pół miliona zł przychodów, minimum 10 tys. zł zysku netto, a wartość ich kapitału własnego była dodatnia. 

Warto podkreślić, że dla firmy INTERMAG dynamika wartości rynkowej od marca 2012 r. do marca 2014 r. wynosiła 162 proc.

Źródło: Intermag